Heeft u uw Privacy beleid nog op orde? Het EasyPrivacy® Management Systeem biedt hulp.

Als organisatie verwerkt u persoonsgegevens. Daarbij moet u zich houden aan de AVG. Dit houdt ook in dat u aantoonbaar zult moeten maken dat u voldoet aan alle van toepassing zijnde verplichtingen.

Dit betekent dat er naast de acties die in 2019 zijn uitgevoerd, er in 2020 aanvullende controles moeten worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

Een voorbeeld:

In 2019 heeft u uw privacy beleid opgesteld. Maar in 2020 zult u moeten vaststellen of het beleid nog voldoet dan wel er een update nodig is. Door periodiek na te gaan of het privacy beleid nog passend is voor de diensten van uw organisatie en zo nodig het beleid te actualiseren, wordt voldaan aan de aantoonbaarheidsverplichting.

Het workflow systeem van EasyPrivacy® helpt u met de uitvoering van de PDCA-cyclus doordat actiehouders automatisch een reminder ontvangen.

Als u kijkt naar uw dashboard en u ziet rode kleuren terwijl dat vorige jaar nog groen was, dan betekent dit dat er nog acties moeten worden uitgevoerd. Als u klikt op het blokje kunt u zien wie de actie nog moet uitvoeren.

dashboard