Autoriteit Persoonsgegevens publiceert Checklist: houd grip op persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder een checklist gepubliceerd, zie link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/checklist_houd_grip_op_persoonsgegevens_def.pdf

Als gebruiker van EasyPrivacy® hoeft u hier niets mee te doen. Immers in EasyPrivacy® heeft u al het inzicht in welke mate u voldoet.

Mocht u toch willen kijken naar de checklist van de AP, dan hebben wij voor u een ‘vertaalschema’ van de checklist gemaakt naar de acties die in EasyPrivacy® zijn opgenomen. Alles groen? Gefeliciteerd: u houdt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende grip op persoonsgegevens!

Checklist Autoriteit Persoonsgegevens

Acties in EasyPrivacy®

1. Heeft u zicht op alle verwerkingen?

- Register van verwerkingen

- Beveiligde uitwisseling

- Beveiligingsmaatregelen

2. Heeft u nog steeds een grondslag?

- Register van verwerkingen

- Direct Marketing

   - Opt in

   - Opt out

3. Zijn uw (nieuwe) medewerkers privacy bewust?

- Privacy training

- Privacy bewustzijn

4. Kunnen mensen hun privacy rechten uitvoeren?

- Informatieplicht

- Rechten van betrokkenen

- Naleving bewaarplicht

- Vernietiging van papier

5. Is uw overzicht met verwerkingen nog up to date?

- Register van verwerkingen

6. Moet u een DPIA uitvoeren?

- DPIA beleid

- Register DPIA’s (registratie in menu balk)

7. Werkt u volgens privacy by design en privacy by default?

- Privacy by design en default

 

8. Heeft u een FG of privacy contactpersoon?

- Aanstelling FG

9. Kunt u snel handelen bij datalekken?

- Procedure Datalekken

- Registratie datalekken

10. Heeft u grip op uw verwerkers?

- Register van verwerkers

- Verwerkersovereenkomsten

 

Mocht u nog documenten missen? De bibliotheek van EasyPrivacy® helpt u om invulling te geven aan bovengenoemde acties.

EasyPrivacy®: geen gedoe, maar gemak!

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?