Bewaartermijnen WGBO

Dit betekent dat u zult moeten controleren of uw beleid op het punt van data-retentie hierop is aangepast aan de nieuwe richtlijnen.

NB. 1. Voor medische gegevens die niet onder de WGBO vallen, zoals verpleging en verzorging door de thuiszorg, geldt de algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

NB. 2. De bewaartermijn van 20 jaar geldt ook voor lopende dossiers. Dus alle dossiers moeten vanaf nu minimaal 20 jaar worden bewaard.

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?