Geen impact

Op basis van uw antwoorden blijkt dat de AVG voor uw organisatie geen impact heeft.
Vragenlijst nogmaals invullen

Wel impact

Op basis van uw antwoorden blijkt dat de AVG voor uw organisatie impact heeft.
Bekijk de praktische oplossing van EasyPrivacy

Vraag 1/6: Verwerkt u gegevens?

Onder "verwerking" wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken en/of verstrekken van gegevens.

Vraag 2/6: Zijn deze gegevens persoonsgegevens?

Om te bepalen of iets een persoonsgegeven is, moet u zichzelf de volgende vraag stellen. Kunt u met de gegevens een in leven zijnde persoon direct of indirect identificeren? Dus kunt u met eenvoudige inspanning achterhalen om wie het gaat?

Vraag 3/6: Wonen de personen waarvan u gegevens verwerkt in de Europese Unie?

Vraag 4/6: Is de verwerking van deze persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd?

Vraag 5/6: Zijn de handmatig verwerkte gegevens in een bestand opgenomen?

Een bestand is een gestructureerde verzameling van gegevens. Denk hierbij aan een notitieboek, archiefkast, kaartenbak, enzovoort.

Vraag 6/6: Is het de bedoeling dat deze gegevens in een bestand worden opgenomen?

Een bestand is een gestructureerde verzameling van gegevens. Denk hierbij aan een notitieboek, archiefkast, kaartenbak, enzovoort.

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?