De Uitvoeringswet AVG wordt aangepast voor de accountant

Dit probleem is inmiddels geadresseerd door de politiek. Het voorstel is om in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) een uitzondering op te nemen voor accountants om bijzondere categorieën persoonsgegevens te mogen verwerken ten behoeve van hun wettelijke controletaken. Dat meldt de minister voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief waarin hij de AVG evalueert en voorgenomen aanpassingen in de UAVG aankondigt. De wetswijziging wordt doorgevoerd na een verzoek van de NBA en gaat over bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals patiëntengegevens van ziekenhuizen.

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?