De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 14 maart de nieuwe boetebeleidsregels vastgesteld.

De AP kan boetes opleggen bij overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet van de AVG.

Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De boetebeleidsregels geven inzicht in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de hoogte van een boete berekent. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte bijvoorbeeld ook de ernst, omvang en duur van de overtreding mee en of er sprake is van opzet of recidive. De AP heeft de boetebeleidsregels aangepast omdat de oude regels betrekking hadden op overtredingen van eerdere privacywetgeving.

Tevens verwacht de Autoriteit Persoonsgegevens dit jaar de eerste boetes uit te delen.

Voor de beleidsregels, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-past-boetebeleidsregels-aan

Naar het overzicht

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?