Autoriteit Persoonsgegevens legt last onder dwangsom op van € 48.000,-.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom ingevorderd van € 48.000,- bij Theodoor Gilissen Bankiers (TGB). De bank gaf in eerste instantie geen gehoor aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Dat is in strijd met de privacywetgeving (artikel 15 AVG). De AP legde de bank hiervoor een last onder dwangsom op. Omdat de bank vervolgens nog steeds niet volledig voldeed aan het verzoek om inzage, heeft de AP de dwangsom ingevorderd. Uiteindelijk heeft de klant inzage gekregen in zijn persoonsgegevens.

De privacywet geeft iedereen privacyrechten. Zoals het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft. Die rechten zijn onder de AVG uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt). Die rechten kun je zelf uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Sinds 25 mei 2018 zijn die rechten versterkt: iedereen kan nu ook een privacyklacht indienen bij de AP.

(Bron: AP https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/tgb-betaalt-dwangsom-na-niet-voldoen-aan-inzageverzoek)

Naar het overzicht

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?