In een Kamerbrief van 13 oktober 2020 heeft de Belastingdienst aan de Tweede Kamer het concept plan van aanpak ‘Herstellen, Verbeteren en Borgen’ aangeboden.

Dit plan van aanpak is een vervolg op het onderzoek naar de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De bevindingen uit het onderzoek waren ernstig. Duidelijk is geworden dat niet werd voldaan aan wettelijke vereisten, waaronder de Algemene verordening gegevens (AVG) en dat noodzakelijke waarborgen rond risico-selectieprocessen en behandeling van fraudesignalen onvoldoende waren. 

In het concept plan van aanpak kondigt de Belastingdienst o.a. aan dat ze alle applicaties en processen zullen toetsen aan de eisen van de AVG, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Archiefwet. Gezien de omvang van deze actie (ongeveer 600 primaire processen en 800 applicaties) gaat dit veel tijd vergen.

Daarbij vindt de Belastingdienst het essentieel dat haar medewerkers zich – ook gedurende dit proces - bewust zijn van de regels op grond van de AVG, BIO en de Archiefwet en dat zij het melden als zij dingen tegen komen die niet conform deze wetgeving zijn. Daarom start de belastingdienst per direct met een bewustheids-campagne rond de AVG.

Nieuwe medewerkers hebben bij indiensttreding nu de verplichting een e-learning module AVG te volgen. Vanaf 2021 zal dit voor alle medewerkers elke twee jaar worden herhaald. Daarnaast zal het management van de Belastingdienst permanent aandacht blijven besteden aan het bewust omgaan met persoonsgegevens. Zodat medewerkers zich blijvend bewust zijn van het belang van voldoen aan deze regelgeving.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief

Naar het overzicht

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?