Heeft u het archief al eens opgeruimd?

De Berlijnse toezichthouder voor persoonsgegevens, heeft op 30 oktober 2019 (publicatie 5 november 2019) aan het vastgoedbedrijf ‘Deutsche Wohnen’ een boete opgelegd van € 14.500.000,- voor het niet naleven van de bewaartermijnen.

Tijdens audits ter plaatse heeft de toezichthouder geconstateerd dat persoonsgegevens van huurders, zoals loongegevens, belastingformulieren, arbeidsovereenkomsten, verzekeringspapieren en bankafschriften veel te lang werden bewaard. Tijdens de eerste controle in 2017 heeft de toezichthouder aangedrongen op een verbetering van het archiefsysteem. Weliswaar is Deutsche Wohnen begonnen met het treffen van maatregelen, maar in maart 2019 tijdens de tweede controle was het archief nog steeds niet op orde. Vandaar dat de Berlijnse privacy waakhond een forse boete heeft opgelegd. Dit op basis van de schending van artikel 25 lid 1 en artikel 5 van de AVG.

De toezichthouder waarschuwt andere verwerkingsverantwoordelijken om de naleving van de bewaartermijnen te waarborgen.

De boete is nog niet definitief, omdat Deutsche Wohnen nog beroep kan aantekenen.

Voor de volledige tekst, klik hier.

Naar het overzicht

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?