Japan wordt toegevoegd als veilig land voor privacy

Zoals bekend heeft de EU met de AVG de meest vergaande privacywetgeving van de wereld. Deze Verordening staat voor veel landen model als ‘best practice’. Brazilië bijvoorbeeld heeft recent een wet aangenomen die veel lijkt op de AVG. De wet wordt in 2020 van kracht.

Privacywetgeving helpt wereldwijd aan de ene kant de vrijhandel en aan de andere kant beschermt het de privacyrechten en vrijheden van burgers. De AVG geldt voor alle 28 lidstaten van de EU alsmede Noorwegen, Liechtenstein en IJsland (EER). Deze drie landen kennen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens.

De hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens buiten de EU/EER alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

Als er geen sprake is van een derde land met een passend beschermingsniveau, is doorgifte slechts toegestaan op grond van een van de wettelijke bepalingen uit de AVG (hoofdstuk V).

De EU Commissie heeft onlangs een procedure in gang gezet om Japan op de zogenaamde lijst van ‘adequate’ landen te zetten. Dit betekent dat ondernemers vanuit de EU zonder extra maatregelen data kunnen exporteren naar deze landen.

Japan zal een aantal maatregelen moeten nemen, zoals het waarborgen dat EU burgers hun rechten in Japan kunnen uitoefenen en het beperken van de rechten van inlichtingendiensten om gegevens van EU burgers te raadplegen.

De lijst van landen die door de EU Commissie als adequaat zijn verklaard is hieronder weergegeven. Deze landen kennen dus een afdoende passend beschermingsniveau om data te exporteren vanuit de EU. Alle verplichtingen zoals ‘informatie’, verwerkersovereenkomsten en dergelijke blijven natuurlijk onverminderd van kracht.

 • Andorra
 • Argentinië
 • Canada (alleen commerciële organisaties)
 • Faeröer Eilanden
 • Guernsey
 • Isle of Man
 • Israël
 • Jersey
 • Nieuw Zeeland
 • Uruguay
 • Verenigde Staten Let op: dit geldt alléén voor doorgifte van gegevens op grond van het door de EC vastgestelde EU-VS privacyschild. Of als het gaat om Passenger Name Records (informatie van vliegtuigpassagiers doorgegeven aan de United States Bureau of Customs and Border Protection). 
 • Zwitserland.

 (Bron: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_en.htm)  

Naar het overzicht

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?