De demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zal in overleg met de sector en ondersteunende organisaties een pakket aan maatregelen uitwerken die erop zien dat de hele keten van informatiebeveiliging en privacy versterkt wordt, zodat de veiligheid van digitaal onderwijs in de praktijk geborgd wordt. Dit schrijft demissionair minster Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij neemt hiermee het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over die OCW adviseert om vanuit haar stelselverantwoordelijkheid de aanpak van gegevensbescherming binnen het onderwijs te coördineren door het instellen, dan wel ondersteunen van organisaties en samenwerkingsverbanden die daarin voorzien.

De voortschrijdende digitalisering in het funderend onderwijs biedt tenslotte kansen voor verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. maar vraagt tegelijkertijd dat de randvoorwaarden voor toegankelijkheid, privacy en informatiebeveiliging op orde zijn.

Download hier de brief van de minister

 

 

Naar het overzicht

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?