PrivacyTeam is een partnerschap aangegaan met Privacyweb. Waarom?

PrivacyTeam wil graag een inhoudelijke bijdrage leveren aan het onderwerp verantwoordingsplicht in de AVG. Er zijn veel nieuwsbrieven en bronnen, maar veelal vanuit buitenlandse partijen. Binnen Nederland ontbrak het aan een ‘onafhankelijk en professioneel’ platform. Dát is er sinds kort dus wel. Privacyweb geeft veel inhoudelijke en diepgaande informatie over tal van onderwerpen die betrekking hebben op het thema privacy en communiceert snel over de actualiteit. Er werken veel professionele partijen mee aan het onderhouden van het Privacyweb om een sterk en actueel kennisplatvorm te verzorgen. PrivacyTeam is blij dat ze daaraan een bijdrage kan leveren.

Sander van de Molen van PrivacyTeam: ‘PrivacyTeam helpt met haar Privacy Management Software organisaties door met heldere info en een eenvoudige systematiek inzicht te krijgen in de van toepassing zijnde privacyregels. PrivacyTeam herkent zich in het streven van Privacyweb om op een overzichtelijke manier kwalitatief goede informatie te verschaffen over relevante ontwikkelingen en wil daar graag een bijdrage aan leveren.

PrivacyTeam zal het dossier verantwoordingsplicht onderhouden en een daarmee haar bijdrage leveren aan een goed Privacyweb platform.

Naar Privacyweb.nl

Naar het overzicht

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?