Klik hier voor de video: Wat is een verwerker onder de AVG?

De AVG kent veel specifieke termen. In het kader van de reeks AVG- dat valt best mee, legt Mr. Sander van de Molen van PrivacyTeam uit wat nu eigenlijk een verwerker is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Naar het overzicht