Privacy statement van PrivacyTeam B.V.

Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerken. PrivacyTeam B.V. respecteert uw privacy en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

  1. Wanneer worden welke gegevens door ons verwerkt?
  2. Doel van de verwerking
  3. Verstrekking aan derden
  4. Bewaartermijn
  5. Beveiliging
  6. Uw rechten
  7. Contactgegevens
  8. Wijzigingen in dit privacy statement

1. Wanneer worden welke gegevens door ons verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien u:

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van bezwaar of het achteraf kunnen afmelden zullen wij die eisen uiteraard volgen.

3. Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

5. Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

6. Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan post@privacyteam.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

7. Informatie over het privacy statement

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy statement van PrivacyTeam B.V., kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar post@privacyteam.nl.

8. Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van PrivacyTeam B.V.. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Privacy Statement - bezoek website

Algemeen

Om onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren de privacy van de gebruikers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doen wij met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is: 

De persoonsgegevens worden alleen voor de bovenstaande doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan post@privacyteam.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie dan kunt u zich altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over ons privacy beleid

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar post@privacyteam.nl.

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?