PrivacyTeam033 200 30 83

Advies AP Google-producten in het onderwijs

De AP verwacht van de minister dat hij een plan opstelt voor het ingaan van het schooljaar 2023-2024 voor het geval dat het gebruik van deze Google producten moet worden gestaakt.

De AP is blij dat er veel privacyrisico's zijn verminderd door de afspraken die zijn gemaakt met Google over het gebruik van Google-producten in het onderwijs. Maar de AP maakt zich ook zorgen over enkele aanvullende bevindingen van OCW. De privacy van leerlingen en studenten, die een grondwettelijk recht hebben op bescherming van hun persoonsgegevens, moet voorop staan. Zeker als het gaat om minderjarigen.

Scholen moeten zorgvuldig omgaan met de gegevens van leerlingen, ouders en studenten als ze gebruik maken van Google-producten, zoals Workspace en Chromebooks.

De AP had al op 31 mei 2021 geadviseerd om te stoppen met het gebruik van Google Workspace in het onderwijs als de risico's niet konden worden beperkt.

In de brief van 8 maart 2023 vraagt de AP om uiterlijk 15 mei 2023 te worden geïnformeerd over de ernst van deze aanvullende bevindingen en of de privacyrisico's voor leerlingen zijn weggenomen of niet. Hiermee moet duidelijkheid komen over het gebruik van Google per schooljaar 2023-2024. Indien blijkt dat de Google producten niet rechtmatig kunnen worden gebruikt, verwacht de AP dat de minister het gebruik van deze producten voor de start van het onderwijsjaar 2023-2024 ook daadwerkelijk zal (laten) staken.

Lees hier de brief van 8 maart 2023 van de AP.

Lees hier de kamerbrief van 20 april 2023 van OCW.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, OCW

 

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl

Privacy advies en software