PrivacyTeam033 200 30 83

PrivacyPeople 
praktische privacy consultants en FG's 

Contact

Volledige ontzorging en scans op het gebied van privacy

Privacy Professional of Functionaris Gegevensbescherming nodig?

Bijna ieder bedrijf is op basis van artikel 37 van de AVG verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Vaak ontbreekt het intern aan de kennis of de capaciteit. Wij zijn FG van veel bedrijven en instellingen. Op locatie of op afstand. Net wat wenselijk is. Kunt u ook (tijdelijk) ondersteuning gebruiken?

Contact


Privacy advies

Een snel advies of juist wat extra hulp bij het voldoen aan uw privacy verplichtingen. Wij brengen privacyrisico’s in kaart en presenteren een helder plan van aanpak. Wij kunnen de gehele coördinatie uit handen nemen of ondersteunen desgewenst de eigen medewerkers.

Contact


Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Het uitvoeren van een DPIA bij het in gebruik nemen van een nieuw systeem of het inrichten van een nieuw proces? Voor onze professionals is het dagelijks werk. Twijfelt u of het nodig is om een DPIA uit te voeren of wilt u de door uzelf uitgevoerde DPIA laten toetsen? Wij adviseren u graag.

Contact

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Cursussen en Training

Actuele en interactieve cursussen (ook in company):

  • om de privacy kennis van FG’s of privacy officers op te frissen
  • om het privacy bewustzijn van uw medewerkers te vergroten
  • voor privacybewuste ondernemingsraden
  • om zelf DPIA's te leren uitvoeren

Contact

Cursussen en Training

Informatie beveiliging en cybersecurity

Een check of u aan de AVG voldoet of het uitvoeren van een DPIA bij het in gebruik nemen van een nieuw systeem?

Onze audit professionals voeren een eenvoudig of diepgaand onderzoek uit naar opzet, bestaan en werking van de gegevensverwerkingen binnen uw organisatie of beoordelen een nieuw activiteit of systeem.

Contact

Informatie beveiliging en cybersecurity

Deze klanten maken gebruik van onze diensten

Amarijn_Logo blauw
Quadraam
Parkhuis
MOB-logo100
Spaarnesant
Logo Zorgapotheek
SOZKO
PassendWijs
Hearingcoach
Provincie Noord Brabant
Amarijn_Logo blauw
Quadraam
Parkhuis
MOB-logo100
Spaarnesant
Logo Zorgapotheek
SOZKO
PassendWijs
Hearingcoach
Provincie Noord Brabant