PrivacyTeam033 200 30 83

Privacy scan
bepaal status en prioriteiten

Contact

Heeft u aantoonbaar uw privacy en informatiebeveiliging op orde?

Nulmeting Normenkader IBP

Weet u niet zeker of u aan al het verplichte Normenkader IBP voor het onderwijs voldoet? De experts van PrivacyTeam bieden een beproefd programma aan om samen met de privacy verantwoordelijke(n) snel inzichtelijk te maken wat er al geregeld is en wat niet. Ontvang een concreet plan met de maatregelen die u de komende jaren stap voor stap kunt doorvoeren.

Meer informatie


Quick scan

• Binnen 4 uur een overzichtelijk dashboard
• Direct inzicht in risico’s en to do’s
• U voldoet aan de verantwoordingsplicht uit de AVG
• 1 jaar licentie op EasyPrivacy

Contact

Quick scan

Privacy nulmeting

Bij een privacy 'nulmeting' bepalen wij aan de hand van de aanwezige documenten en gesprekken wat er nog moet gebeuren om aan de AVG te voldoen. U ontvangt een helder rapport met aanbevelingen. Meer weten?

Contact

Privacy nulmeting

Privacy advies en software