PrivacyTeam033 200 30 83

De PrivacyTeam privacy scan
Ontdek of uw organisatie aan alle regels voldoet

Contact

Heeft u aantoonbaar uw privacy en informatiebeveiliging op orde?

IBP scan voor het onderwijs

Weet u niet of u aan al uw privacy verplichtingen voldoet? De experts van PrivacyTeam bieden een beproefd programma aan om samen met de privacy verantwoordelijke(n) van uw organisatie snel structuur aan te brengen en inzichtelijk te maken wat er al geregeld is en wat niet.


Quick scan

• Binnen 4 uur een overzichtelijk dashboard
• Direct inzicht in risico’s en to do’s
• U voldoet aan de verantwoordingsplicht uit de AVG
• 1 jaar licentie op EasyPrivacy

Contact

Quick scan

Privacy nulmeting

Bij een privacy 'nulmeting' bepalen wij aan de hand van de aanwezige documenten en gesprekken wat er nog moet gebeuren om aan de AVG te voldoen. U ontvangt een helder rapport met aanbevelingen. Meer weten?

Contact

Privacy nulmeting

Privacy advies en software