PrivacyTeam033 200 30 83

Nieuws

Gegevensuitwisseling voor scholen en externe partners

Gegevensuitwisseling voor scholen en externe partners

Geschreven op

Om kinderen en jongeren op scholen goed te ondersteunen, is samenwerking tussen scholen en jeugdhulpprofessionals noodzakelijk. Het delen en uitwisselen van gegevens en informatie tussen deze professionals moet met zorg gebeuren. Hoe pak je dat aan als onderwijs- en jeugdhulpprofessional? Alles wat een... Lees meer »

De rol en de positionering van de FG moet beter

De rol en de positionering van de FG moet beter

Geschreven op

Als een onafhankelijke privacy toezichthouder is de FG is een belangrijke schakel in de bescherming van persoonlijke gegevens. Sommige organisaties zijn ook verplicht om een FG aan te stellen—zo zijn er in Nederland momenteel ongeveer 12.000 organisaties met een FG. De positie van de FG binnen deze organisaties... Lees meer »

Wat doe je als RvC of RvT op het gebied van privacy?

Wat doe je als RvC of RvT op het gebied van privacy?

Geschreven op

De AP handreiking ‘De RvC of RvT en privacy: uw rol als toezichthouder’ samengevat in 300 woorden. In deze handreiking, die gebruikt kan worden door toezichthouders van organisaties zowel met als zonder een FG, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens tips voor de uitoefening van de rol van toezichthouder... Lees meer »

Privacy in uw jaarverslag, zo gemakkelijk kan het zijn

Privacy in uw jaarverslag, zo gemakkelijk kan het zijn

Geschreven op

De AP heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over hoe u eenvoudig binnen het jaarverslag een paragraaf over privacy kan opnemen. Hierdoor is het mogelijk voor u om structureel en periodiek ontwikkelingen te delen, over hoe u als onderneming privacy heeft ingebed binnen de bedrijfsvoering. Transparantie... Lees meer »

AP pakt misleidende cookiebanners aan

AP pakt misleidende cookiebanners aan

Geschreven op

Strengere controle op online privacy in 2024 De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangekondigd dat ze in 2024 strenger gaat controleren op de manier waarop websites toestemming vragen voor het gebruik van (tracking) cookies en andere vormen van volgsoftware. Deze aankondiging komt nadat geconstateerd... Lees meer »

DPIA bij vergunningaanvraag zwarte lijst

DPIA bij vergunningaanvraag zwarte lijst

Geschreven op

Als winkelier mag je niet zomaar foto’s van winkeldieven delen via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp. Daarvoor moet je een vergunning aanvragen bij de AP. Bij vergunningaanvragen is het verplicht om een protocol en een DPIA op te sturen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels de 500e vergunning... Lees meer »

DPIA bij gebruik van inpandige foto’s bij uitvoering Wet WOZ

DPIA bij gebruik van inpandige foto’s bij uitvoering Wet WOZ

Geschreven op

Bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vragen gemeenten aan inwoners soms om informatie over de inpandige situatie van een woning. Het aanleveren van die informatie kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het gebruik van een inlichtingenformulier of via foto’s. De keuze... Lees meer »

Alleen een echte DPIA telt! - Boete voor ICS

Alleen een echte DPIA telt! - Boete voor ICS

Geschreven op

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt International Card Services B.V. (ICS) een boete op van 150.000 euro. ICS gebruikte op grote schaal persoonlijke gegevens van klanten zonder dat het bedrijf eerst een wettelijk verplichte DPIA deed, een analyse waarmee mogelijke privacyrisico’s in kaart worden... Lees meer »

Sectorbeeld Onderwijs 2021–2023

Sectorbeeld Onderwijs 2021–2023

Geschreven op

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in haar rapport ‘Sectorbeeld Onderwijs’ weer de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die in het onderwijs spelen op privacygebied. Uit dit sectorbeeld komt naar voren dat maatschappelijke uitdagingen ook privacyuitdagingen geven voor de onderwijssector,... Lees meer »

Gebruik centraal aanmeldsysteem leerlingen voldoet niet aan de AVG

Gebruik centraal aanmeldsysteem leerlingen voldoet niet aan de AVG

Geschreven op

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft vastgesteld dat de stad Antwerpen op meerdere punten inbreuk heeft gemaakt op de AVG bij het gebruik van het centraal aanmeldsysteem MeldJeAan in het onderwijs. In een leerzame uitspraak gaat de Geschillenkamer van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit... Lees meer »