PrivacyTeam033 200 30 83

Nieuws

Ook in Griekenland telt alleen een échte DPIA!

Ook in Griekenland telt alleen een échte DPIA!

Geschreven op

De Griekse DPA (HDPA) heeft de Athens Urban Transport Organisation (OASA) een boete van € 50.000 opgelegd voor het overtreden van artikel 5 lid 1 onder e), omdat hun elektronische ticket systeem in strijd was met het beginsel van opslagbeperking. Bovendien berispte de HDPA OASA voor het schenden van... Lees meer »

Geen risicobeoordeling na datalek – schending verantwoordingsbeginsel

Geen risicobeoordeling na datalek – schending verantwoordingsbeginsel

Geschreven op

De Poolse Gegevensbeschermingsautoriteit (PUODO) heeft een boete van € 2.640 opgelegd aan een verwerkingsverantwoordelijke voor het niet op de hoogte stellen van betrokkenen van een inbreuk en voor het niet binnen de termijn van 72 uur op de hoogte stellen van de gegevensbeschermingsautoriteit, in strijd... Lees meer »

BSN gebruik in de zorg

BSN gebruik in de zorg

Geschreven op

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer (en daarmee een gevoelig persoonsgegeven) dat in de eerste plaats bedoeld is voor contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Voor de zorgverlener en zorgverzekeraar... Lees meer »

AFAS heeft basis IBP op orde én zegt verbeteringen toe

AFAS heeft basis IBP op orde én zegt verbeteringen toe

Geschreven op

Voor wat betreft het gebruik van AFAS is tijdens het door SIVON uitgevoerde DPIA-traject gebleken dat er op het gebied van de informatiebeveiliging een solide basis ligt. Er wordt voldaan aan de in redelijkheid te stellen technische en organisatorische maatregelen voor een veilige verwerking. Er is echter... Lees meer »

Goedkeuring ontwerpbesluit en DPIA algoritmische verwerking van camerabeelden

Goedkeuring ontwerpbesluit en DPIA algoritmische verwerking van camerabeelden

Geschreven op

De Franse gegevensbeschermingsautoriteit keurde een ontwerpbesluit en een DPIA goed die door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden uitgevoerd. Het ontwerp van decreet schetste plannen voor de ontwikkeling en implementatie van een systeem van algoritmische verwerking van beelden verzameld... Lees meer »

Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs

Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs

Geschreven op

Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs brengt relevante en actuele dreigingen in kaart. Om actuele cyberdreigingen voor scholen het hoofd te bieden, is het belangrijk om een digitaal veilige omgeving voor alle leerlingen te realiseren en de dreigingen en risico’s te adresseren. Met de publicatie Dreigingsbeeld... Lees meer »

Waarom een bedrijfsbeleid voor generatieve AI essentieel is

Waarom een bedrijfsbeleid voor generatieve AI essentieel is

Geschreven op

In een wereld waarin technologische vooruitgang in een rap tempo plaatsvindt, heeft de opkomst van generatieve AI-tools zoals ChatGPT, Bing AI en recentelijk Google Bard de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Eenmaal geïntroduceerd als een chatbot voor persoonlijk gebruik, hebben... Lees meer »

Privacyrisico’s uit DPIA van 2021 Google Workspace for Education voldoende opgelost

Privacyrisico’s uit DPIA van 2021 Google Workspace for Education voldoende opgelost

Geschreven op

In januari 2023 hebben SIVON, SURF en een team van externe (privacy-)experts en juristen de door Google genomen maatregelen n.a.v. de DPIA uit 2021 grondig onderzocht en beoordeeld. De uitkomsten van deze tussentijdse analyse zijn in februari 2023 met Google gedeeld. Daaropvolgend hebben gesprekken plaatsgevonden... Lees meer »

AI en gegevensbescherming

AI en gegevensbescherming

Geschreven op

Artificial Intelligence (AI) heeft zich snel ontwikkeld en heeft invloed op diverse aspecten van ons dagelijks leven, van zelfrijdende auto's tot gepersonaliseerde aanbevelingen op streamingdiensten. Deze vooruitgang heeft echter ook geleid tot aanzienlijke juridische uitdagingen, vooral met betrekking... Lees meer »

GBA verbiedt overdracht van fiscale gegevens naar de VS

GBA verbiedt overdracht van fiscale gegevens naar de VS

Geschreven op

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een verbod uitgevaardigd op de overdracht van fiscale gegevens van Amerikaanse burgers die in België wonen naar de VS. Volgens het GBA had de Belgische belastingdienst een DPIA moeten uitvoeren en is de FATCA-overeenkomst, die in dergelijke doorgiften... Lees meer »