PrivacyTeam033 200 30 83

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Krijg privacy tips voor een veilige organisatie

De laatste nieuwsbrieven

PrivacyTeam nieuwsbrief juni 2024

Google Fonts schendt de AVG - Recentelijk heeft de eigenaar van een website in Duitsland een boete gekregen vanwege het gebruik van Google Fonts op de website. Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief mei 2024

Gezichtsherkenning en cameratoezicht - Wilt u als organisatie camera's met gezichtsherkenning gebruiken? Dat is vrijwel altijd verboden. Een gezichtsafbeelding is namelijk een bijzonder persoonsgeg... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief april 2024

Let op met AI op de werkvloer - Deze maand heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuw Sectorbeeld Arbeid en Sociale zekerheid gepubliceerd waaruit blijkt dat AI ook steeds vaker wordt toegepast... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief maart 2024

Gegevensuitwisseling voor scholen en externe partners - Om kinderen en jongeren op scholen goed te ondersteunen, is samenwerking tussen scholen en jeugdhulpprofessionals noodzakelijk. Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief februari 2024

AP pakt misleidende cookiebanners aan - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangekondigd dat ze in 2024 strenger gaat controleren op de manier waarop websites toestemming vragen voor het gebr... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief januari 2024

Sectorbeeld Onderwijs 2021–2023 - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in haar rapport ‘Sectorbeeld Onderwijs’ weer de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die in het onder... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief december 2023

Kerstgroet PrivacyTeam - Het afgelopen jaar is voor ons een periode van groei, samenwerking en waardevolle relaties geweest. We zijn dankbaar voor de gelegenheid om met velen van u samen te werken... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief november 2023

Let op de kijkhoek van uw particuliere beveiligingscamera - De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit waarschuwde een particulier voor het installeren van een camera op de buitenmuur van haar hu... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief oktober 2023

Ook in Griekenland telt alleen een échte DPIA! - De Griekse DPA (HDPA) heeft de Athens Urban Transport Organisation (OASA) een boete van € 50.000 opgelegd voor het overtreden van artikel 5 lid 1 on... Lees meer »

AFAS heeft basis IBP op orde én zegt verbeteringen toe

AFAS heeft basis IBP op orde én zegt verbeteringen toe Voor wat betreft het gebruik van AFAS is tijdens het door SIVON uitgevoerde DPIA-traject gebleken dat er op het gebied van de informatiebeveil... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief september 2023

Goedkeuring ontwerpbesluit en DPIA algoritmische verwerking van camerabeelden - De Franse GBA keurde een ontwerpbesluit en een DPIA goed die door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief augustus 2023

Lokale DPIA op Google Workspace - In januari 2023 hebben SIVON, SURF en een team van externe (privacy-)experts en juristen de door Google genomen maatregelen n.a.v. Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief juni 2023

GBA verbiedt overdracht van fiscale gegevens naar de VS - De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een verbod uitgevaardigd op de overdracht van fiscale gegevens van Amerikaanse burg... Lees meer »

PrivacyTeam nieuwsbrief mei 2023

Pre-DPIA verplicht? - In de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens aan de gemeente Eindhoven staat dat je bij elke verwerking in beeld moet hebben: 1. Wat voor soort verwerking het betreft, en 2. Lees meer »

Nieuwsbrief april 2023

Heeft u de rollen van verwerkingsverantwoordelijke en verwerker altijd duidelijk? - Er worden nog steeds veel verwerkersovereenkomsten tussen partijen afgesloten, terwijl dit mogelijk helemaal niet... Lees meer »

Nieuwsbrief maart 2023

Boete voor gebruik geolokalisatie apparatuur in voertuigen - De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit heeft een boete van € 50.000 euro opgelegd voor verschillende overtredingen met betrekking... Lees meer »

Nieuwsbrief februari 2023

Cookiebanners: de EDPB publiceert voorbeelden van niet-conforme praktijken - De European Data Protection Board heeft in 2021 de “taskforce cookiebanners” opgericht om te zorgen voor een coherente a... Lees meer »

Nieuwsbrief januari 2023

Aan wie heeft uw organisatie ontvangen persoonsgegevens verstrekt? - Elke persoon heeft het recht om te weten aan wie zijn of haar persoonsgegevens zijn verstrekt. Lees meer »

Nieuwsbrief december 2022

Inzage in mailbox van een medewerker: mag dat? - Eén van de vragen die regelmatig terugkeert, is de vraag of een werkgever inzage mag hebben in de mailbox van een werknemer. Lees meer »

Nieuwsbrief november 2022

Werkt uw organisatie privacy proof met verzuimgegevens in het HR- en arbosysteem? - Ook binnen HR- en verzuimsystemen wordt vaak te veel informatie vastgelegd door werkgevers over verzuimende medew... Lees meer »

PrivacyTeam - Dé DPIA expert

DPIA op leerling administratie systeem al uitgevoerd? - Kennisnet/SIVON DPIA's op ParnasSys, Somtoday, Magister, ESIS zijn nu beschikbaar in EasyDPIA. Deze kunt u eenvoudig zelf op maat maken. Lees meer »

Nieuwsbrief oktober 2022

DPIA’s complex en tijdrovend? Niet met EasyDPIA® - Nu is er gebruiksvriendelijke software om een echte DPIA uit te voeren. Werk veilig met je team aan (generieke) DPIA’s en maak eenvoudig een helde... Lees meer »

Nieuwsbrief september 2022

Verhogen digitale veiligheid onderwijs en onderzoek - Het ministerie van OCW laat op dit moment Kennisnet een normenkader opstellen voor informatiebeveiliging en privacy in het primair en voortgeze... Lees meer »

Nieuwsbrief juli 2022

De Wet open overheid - Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In dit artikel kijken we naar het doel van de Woo en de beweging die ermee in gang wordt gezet. Lees meer »

Nieuwsbrief juni 2022

Boete restauranteigenaar voor camera’s in openbare ruimte - De Spaanse privacy toezichthouder legde een restauranteigenaar een boete op van € 3.000 voor het installeren van CCTV-camera's om de open... Lees meer »

Nieuwsbrief mei 2022

Waarom een LIA belangrijk is - De afkorting LIA (Legitimate Interest Assessment) is een term die niet als zodanig wordt genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer »

Nieuwsbrief april 2022

Onderwijs: Tips & tricks voor verwerken van het BSN-nummer - In aanloop naar de zomer, nemen ook de inschrijvingen binnen het primair en voortgezet onderwijs een vlucht. Lees meer »

Nieuwsbrief maart 2022

Een wat? Een DTIA - De afkorting DPIA wordt steeds bekender. De term DTIA (Data Transfer Impact Assessment) is echter een relatieve nieuwkomer binnen het privacyrecht. Lees meer »

Nieuwsbrief februari 2022

Cybersecurity dreigingsbeeld zorg 2021 - Recentelijk heeft Z-CERT het rapport Cyberdreigingsbeeld voor de Zorg 2021 uitgebracht waarin zij de belangrijkste gevaren voor de Nederlandse zorgsector be... Lees meer »

Nieuwsbrief januari 2022

Cameratoezicht. Bezint eer ge begint! - Het toezicht met gebruik van camera’s neemt toe in populariteit. Als je erop let hangen ze bijna overal! Het aanbod aan camera’s is groot en voor wat de toep... Lees meer »