PrivacyTeam033 200 30 83

Boete restauranteigenaar voor camera’s in openbare ruimte

Als je erop gaat letten hangen ze overal! Bij horecagelegenheden, scholen, buurtcentra, bouwmarkten, campings etc. Maar voldoet uw bedrijf of organisatie wel aan de eisen die de AVG aan cameratoezicht heeft gesteld? Cameratoezicht kan een belangrijk middel zijn om bijvoorbeeld eigendommen te beschermen. Daarentegen betekent cameratoezicht ook een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het maakt hierbij niet uit of de camera’s binnen of buiten het pand hangen.

Casus

Vóórdat men een camerasysteem ophangt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regelgeving. Dit blijkt ook uit een boete die de Spaanse toezichthouder (AEPD) [1] onlangs oplegde aan een restauranthouder. Een persoon diende een klacht in bij de Spaanse AP waarin hij beweerde dat de eigenaar van een restaurant aan de overkant van de straat een beveiligingscamera had geïnstalleerd die de openbare ruimte buiten het restaurant, inclusief de voordeur van klager, permanent vastlegde.

De eigenaar van de camera's beweerde dat ze voor veiligheidsdoeleinden waren geïnstalleerd na diefstallen in het gebied, maar verstrekte geen documentatie om die bewering te staven. De AEPD oordeelde dat de camera's buitensporig toezicht vormden en legde de restauranteigenaar een boete van € 2.000 op wegens schending van het beginsel van gegevensminimalisatie in artikel 5, lid 1, onder c), AVG. De AEPD legde een extra boete op van € 1.000 voor het niet verstrekken van adequatein overeenstemming met artikel 13 AVG. De AEPD merkte op dat het de verantwoordelijkheid van de restauranteigenaar is om ervoor te zorgen dat bewakingscamera's op een legitieme manier worden opgesteld. Bewakingscamera's moeten op privéterrein worden gericht om overmatige opname te voorkomen; het vastleggen van openbare ruimtes is een exclusieve bevoegdheid van de overheid. Bovendien moeten camera's vergezeld gaan van informatieborden die hun aanwezigheid, het doel van de bewaking en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (eigenaar) aangeven. Dit geldt zelfs in het geval van een "simulatie" -camera die ertoe kan leiden dat derden denken dat ze permanent worden opgenomen.

Waar moet je op letten?

Het gebruik van cameratoezicht mag natuurlijk alleen als het écht noodzakelijk is. Voordat je start met het cameratoezicht is het belangrijk de hiervoor geldende regelgeving te volgen. We zetten de belangrijkste aandachtsgebieden hier kort op een rijtje.

Tip: Vergeet niet uw medewerkers middels een camerareglement te informeren over het cameratoezicht. Heimelijk cameratoezicht is in beginsel verboden. Hiervoor gelden heel strenge regels.

We kunnen ons voorstellen dat dit voor veel organisaties niet gemakkelijk is: ’Not my cup of tea’. Gelukkig zijn er de experts van PrivacyTeam die je kunnen helpen met het implementeren van een goed cameratoezicht. Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen? Bel ons op 033- 200 30 83, stuur een mail naar post@privacyteam.nl of neem contact op.

[1] bron: AEPD  PS/00393/2021.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software