PrivacyTeam033 200 30 83

Cameratoezicht. Bezint eer ge begint!

Contact

Naast steeds meer bewakingscamera’s in de openbare ruimte, is er ook een grote toename te bespeuren in het gebruik van camera’s bij organisaties en bedrijven. Ze hangen in horecagelegenheden, supermarkten, scholen, bedrijfsgebouwen etc. Recente nieuwsartikelen berichten over het misbruik van camerabeelden jegens medewerkers of het ophangen op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Cameratoezicht kan een belangrijk middel zijn om bijvoorbeeld eigendommen te beschermen. Daarentegen betekent cameratoezicht ook een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het ophangen van een camerasysteem mag dan tegenwoordig gemakkelijk realiseerbaar zijn, maar hier geldt ook de regel; ‘bezint eer ge begint’.

Juridisch kader

Vóórdat men een camerasysteem ophangt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens is hier heel duidelijk over. Het gebruik van cameratoezicht in bijv. winkels, scholen of op de werkvloer mag alleen als het écht noodzakelijk is. Bepaal daarom eerst de doeleinden van de inzet van een camera en stel vast op welke wettelijke grondslag je deze verwerking kunt baseren. Een organisatie kan bijvoorbeeld cameratoezicht instellen om goederen of gebouwen te beveiligen. Hiervoor kan een gerechtvaardigd belang van de organisatie als wettelijke grondslag dienen. Daarnaast betitelt de AVG de inzet van een camerasysteem als een hoog risico verwerking omdat het een grote impact heeft op de privacy van betrokkenen. Daarom is verplicht om een risicotoets oftewel DPIA uit te voeren. Dit betekent dat de eigenaar/werkgever de belangen en rechten van de betrokkenen – zoals werknemers of bezoekers - afweegt tegen het eigen belang. Hier komen afwegingen op het gebied van de noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit en risico’s aan de orde die men verplicht is te documenteren. Alles bij elkaar opgeteld komt er best wel iets bij kijken.                           

Verplichtingen

Het hebben van een wettelijke grondslag is zoals hierboven beschreven essentieel. Maar daarnaast zijn er vooral veel maatregelen die men moet nemen. Hier bedoelen we mee dat er naast technische - zoals bijv. een correcte plaatsing en veilige opslag van camerabeelden - veel organisatorische maatregelen moeten worden ingericht om een veilige verwerking te garanderen. Een van de belangrijkste is wel de goede informatievoorziening. Men moet altijd duidelijk kenbaar maken dat er cameratoezicht aanwezig is in het gebouw of op het terrein. Een simpel ‘camerabordje’ of ‘sticker’ voldoet niet (meer). Ook de privacyverklaring en het privacyreglement speelt een belangrijke rol in de verplichting om goed te informeren. Maar ook afspraken over de bewaartermijn, regels omtrent het verstrekken van camerabeelden aan derden en het naleven van rechten van betrokkenen. Stuk voor stuk maatregelen die horen bij goed cameratoezicht die daarnaast ook weer gedocumenteerd moeten worden.

Kennis

De toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) zal natuurlijk dit onderwerp ook nauwlettend in de gaten houden. Indien u camera’s inzet zonder grondslag en tegen de beginselen van de AVG, dan riskeert u natuurlijk een boete. Het onderwerp krijgt daarnaast regelmatig stevige aandacht, denk maar aan de recente artikelen over de klachten van het onterecht bespieden van medewerkers op de werkvloer. Het inzetten van een camerasysteem betekent dus een zorgvuldige afweging, voorbereiding, transparantie en het voldoen aan de wettelijke regels. We kunnen ons voorstellen dat dit voor vele organisaties niet gemakkelijk is: ’Not my cup of tea’. Gelukkig zijn er de experts van PrivacyTeam die je kunnen helpen met het implementeren van een goed cameratoezicht.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software