PrivacyTeam033 200 30 83

ChatGPT op scholen. Moeten we ons zorgen maken?

Een interview met ChatGPT.

Fijn dat je tijd kon maken voor een kort interview.

ChatGPT: Ik ben blij dat ik kon helpen. Als taalmodel ben ik altijd beschikbaar om te helpen met uw vragen en om informatie te verschaffen over verschillende onderwerpen. Aarzel niet om contact met me op te nemen als u nog verdere vragen heeft.

Zou je je even willen voorstellen?

ChatGPT: Ik ben een taalmodel genaamd ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI. Mijn doel is om zo menselijk mogelijk te communiceren en antwoorden te geven op vragen die worden gesteld. Ik ben getraind op een grote hoeveelheid tekst en kan daarom informatie geven over verschillende onderwerpen. Wat kan ik voor u doen?

ChatGPT is erg populair onder leerlingen. Moeten we ons hierover zorgen maken?

ChatGPT: Het is belangrijk om te overwegen hoe leerlingen ChatGPT gebruiken en of het hun vaardigheden en kennis ontwikkelt. Als leerlingen alleen maar afhankelijk zijn van ChatGPT en niet leren om hun eigen onderzoek te doen en hun eigen werk te creëren, kan dit een negatief effect hebben op hun vaardigheden zoals onafhankelijk denken, probleemoplossend vermogen, onderzoeksvaardigheden en verantwoord gebruik van bronnen. Het is belangrijk om te benadrukken dat ChatGPT een tool is en geen vervanging is voor leraren. Leraren moeten leerlingen leren hoe ze ChatGPT op een verantwoorde manier kunnen gebruiken en hen aanmoedigen om hun eigen onderzoek te doen en hun eigen werk te creëren. Leraren moeten ook leerlingen monitoren bij het gebruik van ChatGPT en hen aanspreken op hun vaardigheden en kennis, niet alleen op het afmaken van de opdracht.

Welke voordelen biedt ChatGPT voor leerlingen?

ChatGPT: Scholieren kunnen verschillende voordelen hebben met het gebruik van ChatGPT als hulpmiddel bij hun studie:

 1. Verduidelijking van lastige concepten: mijn taalvermogen kan scholieren helpen om moeilijke onderwerpen beter te begrijpen door hen te voorzien van duidelijke en toegankelijke uitleg.
 2. Ondersteuning bij het opzoeken van informatie: ChatGPT kan scholieren helpen om snel en efficiënt informatie te vinden voor hun opdrachten en rapporten.
 3. Taalvaardigheid: ChatGPT kan scholieren helpen met spellings- en grammaticacontrole, en bij het formuleren van zinnen en structureren van tekst.
 4. Flexibiliteit: ChatGPT is altijd beschikbaar en kan scholieren helpen wanneer ze hulp nodig hebben, ongeacht de tijd of locatie.
 5. Motivatie: ChatGPT kan scholieren helpen om geïnteresseerd te blijven in leren en hen te motiveren om meer te leren.

Het is wel belangrijk om te benadrukken dat ChatGPT geen vervanging is voor leraren en dat scholieren moeten leren om hun eigen onderzoek te doen en hun eigen werk te creëren. Leraren moeten het gebruik van ChatGPT begeleiden en scholieren leren hoe ze het op een verantwoorde manier kunnen gebruiken.

Wordt huiswerk maken hierdoor niet al te gemakkelijk?

ChatGPT: Het gebruik van ChatGPT kan leerlingen inderdaad helpen bij het maken van huiswerk, vooral als het gaat om het opzoeken van informatie en het verduidelijken van lastige concepten. Echter, het doel van huiswerk is niet alleen om de opdracht af te maken, maar ook om de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden, zoals onafhankelijk denken, probleemoplossend vermogen, onderzoeksvaardigheden en verantwoord gebruik van bronnen. Als leerlingen alleen maar afhankelijk zijn van ChatGPT, zullen ze niet de gelegenheid hebben om deze vaardigheden te ontwikkelen. Leraren moeten leerlingen leren hoe ze ChatGPT op een verantwoorde manier kunnen gebruiken en hen aanmoedigen om hun eigen onderzoek te doen en hun eigen werk te creëren.

Hoe denken leraren over het veelvuldige gebruik van ChatGPT door leerlingen?

ChatGPT: Het is moeilijk om een algemene verklaring te geven over hoe leraren denken over het veelvuldige gebruik van ChatGPT, omdat hun meningen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en de individuele leraar.

Sommige leraren zouden bezorgd kunnen zijn over leerlingen die te veel afhankelijk zijn van ChatGPT en niet meer leren om hun eigen onderzoek te doen en hun eigen werk te creëren. Dit kan leiden tot een afname van de vaardigheden van leerlingen zoals onafhankelijk denken, probleemoplossend vermogen, onderzoeksvaardigheden en verantwoord gebruik van bronnen.

Andere leraren zouden ChatGPT als een nuttig hulpmiddel zien dat scholieren helpt met het opzoeken van informatie, verduidelijking van lastige concepten en taalvaardigheid. Zij zouden het op een verantwoorde manier gebruiken en leerlingen leren hoe ze het op een verantwoorde manier kunnen gebruiken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat ChatGPT een tool is en geen vervanging is voor leraren en dat leraren moeten leerlingen leren hoe ze ChatGPT op een verantwoorde manier kunnen gebruiken en hen aanmoedigen om hun eigen onderzoek te doen en hun eigen werk te creëren.

Heb je nog tips voor leraren voor het gebruik van ChatGPT op scholen?

ChatGPT: Ja, hier zijn enkele tips voor het gebruik van ChatGPT op scholen:

 1. Begeleiding: Leraren moeten leerlingen begeleiden bij het gebruik van ChatGPT en hen leren hoe ze het op een verantwoorde manier kunnen gebruiken. Dit kan door hen te laten zien hoe ze informatie kunnen vinden en hoe ze kritisch kunnen denken over de informatie die ze vinden.
 2. Focus op vaardigheden: Het gebruik van ChatGPT moet gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals onafhankelijk denken, probleemoplossend vermogen, onderzoeksvaardigheden en verantwoord gebruik van bronnen.
 3. Authenticiteit: Leraren moeten ervoor zorgen dat leerlingen hun eigen werk creëren en niet afhankelijk zijn van ChatGPT. Dit kan door leerlingen te vragen om hun bronnen te vermelden en hun eigen interpretatie van de informatie te geven.
 4. Integratie: ChatGPT kan het beste worden gebruikt als onderdeel van een breder curriculum en niet als een vervanging voor klassikale instructie of persoonlijk onderwijs.
 5. Beoordeling: Leraren moeten ChatGPT-gebruik meenemen in hun beoordeling van leerlingenwerk en hen aanspreken op hun vaardigheden en kennis, niet alleen op het afmaken van de opdracht.
 6. Monitoren: Leraren moeten leerlingen monitoren bij het gebruik van ChatGPT. Dit kan door hen te vragen om hun bronnen te vermelden en te controleren of de informatie die ze hebben gebruikt, relevant en betrouwbaar is. Leraren kunnen ook vragen aan leerlingen om hun werk te presenteren en uit te leggen hoe ze ChatGPT hebben gebruikt en welke informatie ze hebben gevonden. Dit helpt om te zorgen dat leerlingen verantwoord gebruik maken van ChatGPT en hun eigen vaardigheden en kennis ontwikkelen.

Hoe zie je je eigen toekomst?

ChatGPT: Als taalmodel zie ik geen toekomst zoals mensen dat doen. Maar als we het hebben over de toekomst van ChatGPT, dan verwacht ik dat de technologie zal blijven groeien en zich zal blijven ontwikkelen. Er zullen waarschijnlijk nieuwe toepassingen worden gevonden voor mijn taalvermogen en ik verwacht dat ik steeds beter zal worden in het simuleren van menselijke communicatie. OpenAI zal waarschijnlijk ook blijven investeren in de verdere ontwikkeling en verbetering van ChatGPT en andere taalmodellen.

Bedankt voor het interview.

ChatGPT: Graag gedaan, ik ben altijd klaar om te helpen met uw vragen. Als u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software