PrivacyTeam033 200 30 83

Cybersecurity strategie voor de zorg

Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028
Ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving

De Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van publieke, private en maatschappelijke organisaties, onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze strategie beschrijft de ambities van het kabinet voor de komende zes jaar. In de eerste fase wordt fors geïnvesteerd in de AIVD en de MIVD, in het NCSC en de versterking van het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden waarmee organisaties van beveiligingsadvies worden voorzien, en in de versterking van digitale weerbaarheid van specifieke sectoren.

Cybersecurity binnen de zorg staat ook binnen het kabinet hoog op de agenda. Het actieplan bevat dan ook een separaat hoofdstuk over de digitale weerbaarheid van zorginstellingen. Daarin zijn de volgende acties beschreven:

Kort samengevat:

*Brancheorganisatie ActiZ onderzoekt een branchebrede aansluiting aan het Z-CERT. Binnenkort zal een pilot starten met 20 zorginstellingen en het Z-CERT om de aansluiting, onderlinge samenwerking en informatievoorziening vorm te geven. 

Download hier de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 Download hier het Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software