PrivacyTeam033 200 30 83

Normenkader IBP voor het onderwijs

Met EasyPrivacy voldoen aan de IBP normen

Proeflicentie aanvragen

Minder dan 1.500 leerlingen? Klik hier voor de speciale aanbieding

Aan de slag met digitaal veilig onderwijs

Het volledige Normenkader IBP voor het onderwijs is opgenomen in EasyPrivacy. Met EasyPrivacy kunt u eenvoudig zelf een nulmeting uitvoeren.Voor kleinere schoolbesturen (tot 1.500 leerlingen) bieden wij het eerste jaar EasyPrivacy aan voor slechts € 199,- excl. btw. Met de directe toegang tot alle ondersteuningsproducten van Kennisnet kunt u na de nulmeting aan de slag om planmatig aan de implementatie van de normen te werken.

Ik maak nu gebruik van het speciale aanbod


Continue aantoonbaar in control

• Inzicht op bovenschools én op schoolniveau
• Overzichtelijke input voor jaarverslag
• Rapportagefunctie voor AP, FG, RvT of accountant
• Logging per actie
• Auditable


Snel de basis op orde

• Heldere aanpak
• Dashboard met overzicht
• Workflow met mailondersteuning
• Blijf up-to-date

Pakketten & Prijzen


Eenvoudig beheer

• Geen cursus nodig, wel toegankelijke helpdesk
• Alle acties kunnen eenvoudig worden toegewezen
• Actuele status weergave in dashboard
• Bij nieuwe eisen, volgt automatisch een update


Templates en meer in de bibliotheek

Alle ondersteuningsproducten van Kennisnet en SIVON staan bij de betreffende norm, dus zoeken is niet nodig.


Meekijken op afstand

Soms kan het nodig zijn om iemand op afstand “mee te laten kijken”. Bijvoorbeeld een accountant, adviseur, auditor of Functionaris Gegevensbescherming. Dit gaat heel gemakkelijk via ‘alleen lezen rechten’. Enorm handig als u ondersteuning nodig heeft of gewoon een aantal zaken wil laten checken.


Wat is het Normenkader IBP voor het onderwijs?

In het normenkader IBP voor het onderwijs staan voorbeeldmaatregelen: voorgestelde activiteiten en toepassingen waarmee je als schoolbestuur aan het minimumniveau van de norm kunt voldoen. Op dit moment is het normenkader nog niet juridisch geborgd. Naar verwachting is dit in 2027 wel het geval. Dan moet je aan alle normen voldoen. Het schoolbestuur draagt voor alle zaken in het normenkader de eindverantwoordelijkheid.


Overige voordelen

Lees ook hoe St. Carmelcollege zicht houdt op haar privacy verplichtingen

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op bijna 50 schoollocaties wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd. De scholen verzorgen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal worden ruim 34.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door ongeveer 4.100 medewerkers.
Lees meer

  • Gebruiksvriendelijke software
  • Dashboard en rapportage
  • Complete AVG bibliotheek
  • Twee-factor beveiliging

Deze onderwijsinstellingen gebruiken al EasyPrivacy®