PrivacyTeam033 200 30 83

EasyPrivacy® voor het onderwijs

Voldoe eenvoudig aan het Normenkader IBP FO

Met EasyPrivacy voor het onderwijs zie je waar je staat en heb je snel de basis op orde.

Proeflicentie aanvragen

Voldoe nu eenvoudig aan het verplichte normenkader IBP FO

Nulmeting; weet direct waar je staat

Het normenkader IBP FO is beschikbaar in EasyPrivacy®. EasyPrivacy® ondersteunt de aanpak om stap voor stap aan de normen te voldoen en zorgt voor inzicht. EasyPrivacy® biedt tevens heldere managementinformatie om verantwoording af te kunnen leggen in het jaarverslag.

Voer eenvoudig zelf een nulmeting uit m.b.v. EasyPrivacy®
Proeflicentie aanvragen

Of laat een IBP scan uitvoeren
Meer informatie


Continue aantoonbaar in control

• Inzicht op bovenschools én op schoolniveau
• Overzichtelijke input voor jaarverslag
• Rapportagefunctie voor AP, FG, RvT of accountant
• Logging per actie
• Auditable


Snel de basis op orde

• Heldere aanpak
• Dashboard met overzicht
• Workflow met mailondersteuning
• Input voor jaarverslag
• Blijf up-to-date

Pakketten & Prijzen


Templates en meer in de bibliotheek

• Bevat alle Kennisnet en SIVON documenten en templates
• En nog meer handige documenten en templates
• Regelmatig nieuwe en geactualiseerde documenten beschikbaar


Eenvoudig beheer

• Geen cursus nodig, wel toegankelijke helpdesk
• Alle acties kunnen eenvoudig worden toegewezen
• Actuele status weergave in dashboard
• Bij nieuwe eisen, volgt automatisch een update


Meekijken op afstand

Soms kan het nodig zijn om iemand op afstand “mee te laten kijken”. Bijvoorbeeld een accountant, adviseur, auditor of Functionaris Gegevensbescherming. Dit gaat heel gemakkelijk via ‘alleen lezen rechten’. Enorm handig als u ondersteuning nodig heeft of gewoon een aantal zaken wil laten checken.


Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs

In het normenkader IBP FO staan voorbeeldmaatregelen: voorgestelde activiteiten en toepassingen waarmee je als schoolbestuur aan het minimumniveau van de norm kunt voldoen. Op dit moment is het normenkader nog niet juridisch geborgd. Naar verwachting is dit in 2027 wel het geval. Dan moet je aan alle normen voldoen. Het schoolbestuur draagt voor alle zaken in het normenkader de eindverantwoordelijkheid.


Overige voordelen

Lees ook hoe St. Carmelcollege zicht houdt op haar privacy verplichtingen

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op bijna 50 schoollocaties wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd. De scholen verzorgen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal worden ruim 34.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door ongeveer 4.100 medewerkers.
Lees meer

  • Gebruiksvriendelijke software
  • Dashboard en rapportage
  • Complete AVG bibliotheek
  • Twee-factor beveiliging

Deze onderwijsinstellingen gebruiken al EasyPrivacy®