PrivacyTeam033 200 30 83

Boete Facebook

Meta moet 1,2 miljard euro betalen voor schenden privacywetgeving

De boete is het gevolg van een onderzoek van de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit (IE DPA). Het Europese hoofdkantoor van Meta is in Ierland gevestigd. De Ierse DPA concludeerde dat Meta de privacy-rechten van miljoenen Europese Facebook-gebruikers heeft geschonden door hun persoonsgegevens over te dragen naar servers in de Verenigde Staten, zonder voldoende waarborgen te bieden voor hun bescherming.

De Ierse DPA baseerde zich op een bindend besluit van de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPB), die alle nationale privacy toezichthouders van de 27 EU-lidstaten verenigt. De EDPB oordeelde dat Meta een zeer ernstige inbreuk heeft gepleegd, aangezien de gegevensoverdrachten systematisch, herhaaldelijk en voortdurend zijn. De EDPB gaf de Ierse DPA ook de opdracht om Meta Ierland te gelasten de verwerkingsactiviteiten in overeenstemming te brengen met Hoofdstuk V van de GDPR. Dit betekent dat Meta de onwettige verwerking - inclusief opslag - in de VS van persoonsgegevens van Europese gebruikers die in strijd met de GDPR zijn overgedragen, binnen 5 maanden moet staken.

Meta heeft de boete betwist en beweert dat het voldoet aan de Europese wetgeving door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen (SCC's), die een juridische basis vormen voor het versturen van gegevens naar landen buiten de EU. Meta zegt ook dat het samenwerkt met de autoriteiten om een duurzame oplossing te vinden voor de grensoverschrijdende gegevensstromen.

De boete wordt gezien als een belangrijke overwinning voor de privacyrechten van Europese burgers. Privacyorganisaties en consumentenbonden juichen de beslissing toe en roepen Meta op om te stoppen met het schenden van de privacywetgeving en om gebruikers te compenseren voor eventuele schade. Ook politici en beleidsmakers reageren positief op de boete en benadrukken het belang van een sterke handhaving van de Europese privacyregels. Aan de andere kant zijn er ook zorgen over de impact van de boete op de digitale economie en de trans-atlantische samenwerking. Duizenden bedrijven en organisaties vertrouwen op de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen de EU en de VS om te kunnen werken en dagelijkse diensten te verlenen. Het is een fundamenteel juridisch conflict tussen de regels van de Amerikaanse overheid over toegang tot gegevens en Europese privacy-rechten. En deze problemen zijn nog niet opgelost.

De boete heeft voorlopig geen directe gevolgen voor Facebook-gebruikers in Europa. Zij kunnen nog steeds gebruikmaken van het sociale netwerk en de andere diensten van Meta, zoals Instagram en WhatsApp. Als Meta niet aan de eisen voldoet, kan de EDPB verdere maatregelen nemen, zoals het verbieden of beperken van de gegevensoverdracht. Dit zou kunnen leiden tot verstoringen of verlies van functionaliteiten voor gebruikers in Europa.

De boete is een nieuwe klap voor Meta, dat al onder vuur ligt vanwege zijn rol in de verspreiding van desinformatie, haatzaaiende uitlatingen en schadelijke inhoud op zijn platformen.

Wordt vervolgd.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl

Privacy advies en software