PrivacyTeam033 200 30 83

Gebruik Facebookpagina's door de overheid

Het rapport beoordeelt dat overheidsorganisaties moeten stoppen met het gebruik van Facebook-pagina’s als communicatiemiddel, vanwege de grote risico's voor de mensenrechten van de pagina-bezoekers.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoek laten doen door Privacy Company naar de privacyrisico’s voor mensen van het gebruik van Facebook-pagina’s door de Nederlandse overheid. Zo’n onderzoek heet een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, in het Engels: een Data Protection Impact Assessment, oftewel DPIA. Deze DPIA wordt gecombineerd met een afzonderlijke mensenrechteneffectbeoordeling (HRIA), over de risico's voor het recht van mensen op non-discriminatie, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en vrijheid van meningsuiting en informatie.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Resultaat: 7 hoge en 1 lage privacyrisico's
De uitkomst van deze DPIA is dat er 7 hoge en 1 lage privacyrisico's zijn wanneer overheidsorganisaties een Facebook-pagina gebruiken om met een massapubliek te communiceren. Deze DPIA beveelt een aantal maatregelen aan die Facebook zou kunnen nemen om deze risico's te beperken. Hoewel overheidsorganisaties een paar maatregelen kunnen nemen om sommige risico's gedeeltelijk te beperken, kunnen overheidsmaatregelen niet alle hoge risico's verhelpen. Zelfs als de Europese Commissie en de regering van de Verenigde Staten later in 2023 een nieuwe trans-Atlantische gegevensbeschermingsovereenkomst sluiten, kan de wereldwijde gegevensverwerking door Facebook nog steeds zorgen voor hoge privacyrisico’s. Dit omdat persoonsgegevens via Facebook toegankelijk zijn in heel veel landen zonder passende privacywetgeving.

Conclusies
Het onderzoeksrapport concludeert dat overheidsorganisaties moeten stoppen met het gebruik van Facebook-pagina’s als Facebook geen maatregelen neemt om de hoge gegevensbeschermingsrisico's te verhelpen. De Nederlandse overheid is in gesprek met Facebook over het wegnemen van de hoge risico’s.

Human Rights Impact Assessment (HRIA)

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Privacy Company een rapport geschreven over de mensenrechtenrisico's van het gebruik van Facebook-pagina’s door de Nederlandse overheid. Deze Human Rights Impact Assessment (HRIA) gaat over de risico’s die verbonden zijn aan het bezoeken van Facebook-pagina's van de rijksoverheid. Het gaat om risico’s voor het recht op non-discriminatie, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en vrijheid van meningsuiting en informatie. Deze HRIA moet samen worden gelezen met de beoordeling van de privacyrisico’s door het gebruik van Facebook-pagina’s in een uitgebreid DPIA-rapport.

Deze HRIA beschrijft zes manieren waarop deze algoritmen bevooroordeeld kunnen zijn. Het rapport toont aan dat een van die typen vooroordelen zeker aanwezig is: vertekening door eenzijdige suggesties. Twee andere type vooroordelen zijn zeer waarschijnlijk aanwezig: namelijk vertekening door feedback loops (doorlopende terugkoppeling) en vertekening door optimalisatiecriteria.

Het rapport beoordeelt dat overheidsorganisaties moeten stoppen met het gebruik van Facebook-pagina’s als communicatiemiddel, vanwege de grote risico's voor de mensenrechten van de pagina-bezoekers. Dit advies kan veranderen als Facebook zich als zeer groot online platform moet houden aan nieuwe Europese regels over digitale diensten uit de Digital Services Act, die meer verantwoording en transparantie over de risico’s van algoritmische dienstverlening voor mensenrechten verplicht voor zeer grote online platforms. Nog dit jaar zullen zeer grote online platforms zo een risico-inschatting en een overzicht van mitigerende maatregelen moeten aanleveren aan de Europese Commissie, die de naleving van die regels door Facebook als toezichthouder zal beoordelen.

Download hier de vertaling van de DPIA en HRIA

 

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software