PrivacyTeam033 200 30 83

Gebruikt u nog Google Analytics?

Gebruikt u nog Google Analytics?

De Oostenrijkse en Franse privacytoezichthouders zijn eerder dit jaar tot de conclusie gekomen dat Google Analytics in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uit het door hen uitgevoerde onderzoek is gebleken dat er doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt van websitebezoekers naar de VS zonder voldoende maatregelen te nemen om persoonsgegevens op een juiste manier te beschermen.

Op 23 juni volgde de Italiaanse privacytoezichthouder, Garante, die aangaf dat er geen waarborg is dat de privacy van betrokkenen wordt beschermd door het verwerken van persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Via Google gaan onder meer het IP adres, browser informatie, het gebruikte operating system, schermresolutie, taal, datum/tijd en informatie over bezochte websites van gebruikers naar de VS.

Garante wil de aandacht van alle Italiaanse website-exploitanten, zowel openbare als particuliere, vestigen op de onwettigheid van de gegevensoverdracht naar de VS als gevolg van het gebruik van Google Analytics. Garante roept alle verwerkingsverantwoordelijken op om te controleren of het gebruik van cookies en andere trackingtools op hun websites in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming; dit geldt in het bijzonder voor Google Analytics en soortgelijke diensten. Na 90 dagen vanaf deze ‘waarschuwing’ zal Garante gaan handhaven. Garante zal hiervoor ad-hoc inspecties gaan uitvoeren.

De stand van zaken in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens recent het onderzoek heeft afgerond naar twee websites van Nederlandse websitebeheerders die Google Analytics gebruiken. Van de bevindingen is een rapport opgemaakt dat nu een handhavingstraject zal doorlopen. De AP kan meer duidelijkheid bieden zodra het handhavingstraject is afgerond. In het handhavingstraject krijgen de websitebeheerders en Google de mogelijkheid om te reageren op het onderzoeksrapport en het voornemen tot handhaving. Een conclusie volgt in de loop van dit jaar.

 

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software