PrivacyTeam033 200 30 83

Heeft u de afspraken met Amerikaanse partijen op orde?

Concreet betekent dit dat, indien uw organisatie nu gebruik maakt van modelcontracten, beoordeeld moet worden of deze inmiddels vervangen zijn voor het nieuwe model. Is dit niet het geval, dan dient u dit zo snel mogelijk te doen.

Vorig jaar, op 4 juni 2021, publiceerde de Europese Commissie een nieuw modelcontract (in het Engels: ‘Standard Contractual Clauses’ of afgekort ‘SCCs’) voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte (“EER”) (Zie: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj). De oude modelcontracten mochten vanaf 27 september 2021 niet meer gebruikt worden voor nieuwe doorgiften van persoonsgegevens. De vóór deze datum overeengekomen modelcontracten bleven wel geldig, maar niet onbeperkt. Vanaf 27 december 2022 mag een internationale doorgifte niet meer gelegitimeerd worden met deze oude modelcontracten.

Wat gebeurt er op 27 december 2022?

In artikel 4 van het besluit van de Europese Commissie is een overgangsperiode opgenomen om dit nieuwe modelcontract in gebruik te nemen. Per 27 december 2022 dient voor iedere doorgifte die is gebaseerd op een oud modelcontract, de nieuwe versie te zijn gesloten.

Concreet betekent dit dat, indien uw organisatie nu gebruik maakt van modelcontracten, beoordeeld moet worden of deze inmiddels vervangen zijn voor het nieuwe model. Is dit niet het geval, dan dient u dit zo snel mogelijk te doen.  

Data transfer impact assessment

In het nieuwe modelcontract zijn ook nieuwe verplichtingen opgenomen. Eén van die verplichtingen is dat zowel de data exporteur (die onder de AVG valt) als de data importeur (buiten de EER of een internationale organisatie) moeten beoordelen of de data importeur haar verplichtingen in het modelcontract kan nakomen. Dit wordt ook wel een data transfer impact assessment (“DTIA”) genoemd. Dit betekent dat het nationale recht dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door de data importeur en handhaving door nationale autoriteiten in dat land, in kaart moeten worden gebracht. Vervolgens moet worden beoordeeld of er wetten dan wel gebruiken zijn die ervoor zorgen dat de data importeur de afspraken in het modelcontract niet kan naleven.

(BRON: Data & Privacyweb)

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software