PrivacyTeam033 200 30 83

Inzage in mailbox van een medewerker: mag dat?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 2007 beslist dat het e-mailverkeer op het werk ook valt onder het recht op privacy.

Allereerst is het advies binnen de organisatie heldere regels hierover te stellen. Zo kan er een interne regeling worden gemaakt, waarin staat beschreven dat de mailbox die de werknemer van de werkgever krijgt, in beginsel voor zakelijk gebruik is. Hierbij kan worden vermeld, in het verlengde wat de Europese toezichthouders hierover hebben geschreven, dat het natuurlijk is toegestaan sporadisch hiervan privé gebruik te maken. Tevens is het verstandig aan te geven dat het gebruik van de e-mail door de werkgever gecontroleerd kan worden en er bij een dringend bedrijfsbelang door de werkgever inzage in de mailbox kan worden genomen. Uiteraard heeft een werknemer recht op privacy, ook in zijn zakelijke mailbox, maar niet tot elke hoogte.

Recent heeft de Rechtbank Rotterdam in een situatie dat er sprake was fraude, het volgende bepaald [ECLI:NL:RBROT:2022:7736]:

Voor compensatie van de gestelde reputatieschade is dan ook geen grond. Hetzelfde geldt voor de schade met betrekking tot privacy schending. Nog daargelaten dat die schade niet is onderbouwd, is het delen door RRF van de volledige inbox van [naam verzoeker] met de onderzoekers zonder zijn toestemming onder de gegeven omstandigheden geen schending van de AVG ingevolge artikel 6 lid 1 sub f AVG. Aangezien het alleen ging om de zakelijke inbox en het delen noodzakelijk was in het kader van het feitenonderzoek, weegt het belang van RRF bij waarheidsvinding zwaarder dan het belang van [naam verzoeker] bij bescherming van zijn privacy.

Ook indien er sprake is van een dringend bedrijfsbelang, bijvoorbeeld de werknemer is tijdelijk onvindbaar en er zit een e-mail in de mailbox die van groot zakelijk belang is, dan is het niet onmogelijk als werkgever daarvan kennis te nemen. Hierbij moet altijd een belangenafweging plaatsvinden, namelijk het recht op privacy van de werknemer en het bedrijfsbelang. Indien dat laatste zwaarder weegt is inzage mogelijk. Wij adviseren wel hierover een heldere regeling te maken, die afgestemd wordt met de medezeggenschap.

De volgende stappen kunnen dan worden gevolgd:

Hiervoor kan een verkorte analyse plaatsvinden, namelijk de afweging van het gerechtvaardigd belang. PrivacyTeam heeft hiervoor een praktisch model beschikbaar. Indien u deze wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar post@privacyteam.nl.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software