PrivacyTeam033 200 30 83
Handboek DPIA's

Handboek DPIA's

€ 59,95 Inclusief 9% BTW
Op voorraad

Omschrijving

Handboek DPIA's

Theorie en praktijk over DPIA’s voor niet-juristen

Mr. F. Joung
Mr. S. van de Molen

Wat heb ik eraan?

Het boek bevat concrete tips en templates voor het uitvoeren van DPIA’s die voldoen aan de eisen van de AVG en de AP. Het is daarom onmisbaar bij het bepalen of u een DPIA moet uitvoeren en als naslagwerk bij het uitvoeren daarvan. Onmisbaar op ieders bureau! Veel bedrijven en instellingen voeren nog geen DPIA uit en realiseren zich vaak niet dat dit de basis is om op een deugdelijke manier persoonsgegevens te verwerken. De AVG verplicht organisaties zelfs om voor bepaalde processen DPIA’s uit te voeren. De ‘standaard’ boete op overtreding hiervan is door de AP bepaald op € 310.000,-.

Waarom dit boek?

Dit boek is geschreven omdat er veel misverstanden en onduidelijkheden bestaan over hoe op een juiste manier om te gaan met DPIA’s. Men hoort veel over DPIA’s, maar wat het werkelijk is en hoe deze goed uit te voeren is nog vaak een zoektocht. Waardoor er vaak ten onrechte geen of sub optimale DPIA’s worden uitgevoerd. Dit boek helpt u om structuur aan te brengen in het woud van privacyregels over de DPIA, zodat u op een zo efficiënt mogelijke manier kunt voldoen aan de in de AVG gestelde eisen. Het geeft een duidelijke uitleg van privacywetten en -regels, bevat diverse modellen met toelichting en veel praktijkervaringen.

Waar gaat dit boek over?

Dit boek behandelt de theorie en de praktijk over DPIA’s. In het deel ‘theorie’ wordt ingegaan op de achtergrond van de wettelijke bepalingen van de DPIA en worden de diverse guidelines inzichtelijk gemaakt die u bij het uitvoeren van een DPIA moet toepassen. We maken duidelijk of u een DPIA moet uitvoeren en zo ja aan welke regels deze moet voldoen. In het praktijkdeel wordt ingegaan hoe deze uit te voeren. We beginnen met een handig model om vast te stellen of een DPIA wel of niet moet worden uitgevoerd. En lichten toe wie de DPIA moet uitvoeren, wie er bij moeten worden betrokken, hoeveel tijd een DPIA kost en hoe privacy risico’s te wegen en effectieve maatregelen daarvoor op te stellen. En hoe u de uitkomst van een DPIA moet documenteren, zodat u voldoet aan uw verantwoordingsplicht?

Voor wie hebben de auteurs dit boek geschreven?

Francis Joung en Sander van de Molen zijn beiden jurist en hebben samen meer dan 40 jaar ervaring in het privacyvak bij grote, middelgrote en kleinere bedrijven en instellingen. Dus zowel in de profit als non-profit sector. Ook hebben zij samen meer dan 3.000 uur ervaring met het uitvoeren van DPIA’s. Zij hebben het boek geschreven voor iedereen die op professioneel vlak bij verwerking van persoonsgegevens betrokken is. Dit kan de HR-medewerker zijn, het OR-lid, de manager, de bedrijfsjurist, de functionaris voor gegevensbescherming, de leidinggevende, de bestuurder en iedereen die verder met DPIA’s in aanraking kan komen.

1e druk, oktober 2020
© Berghauser Pont Publishing, Amsterdam, 2020
Vormgeving omslag: Berghauser Pont Publishing
ISBN: 978-94-92952-42-4
NUR: 820
www.berghauserpont.nl