PrivacyTeam033 200 30 83

Let op de kijkhoek van uw particuliere beveiligingscamera

Videobewakingssystemen van natuurlijke personen in hun privé-eigendom voor huishoudelijke doeleinden kan onder de AVG vallen.

Feiten

Op 6 juli 2021 meldde een station van de Italiaanse Carabinieri aan de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit (hierna; GBA) dat de private partij in deze procedure (de verwerkingsverantwoordelijke) een bewakingssysteem op de buitenmuur van haar eigendom had geïnstalleerd. Naar verluidt registreerde het bewakingssysteem in kwestie de openbare ruimte voor het eigendom, inclusief een nabijgelegen speeltuin en een openbaar plein.

Op grond van artikel 157 van de Italiaanse privacywet heeft de GBA een vooronderzoek geopend.

Tijdens het onderzoek van 2 maart 2023 merkte de GBA op dat het videobewakingssysteem bestond uit twee opnameapparaten. De eerste camera, een 360-gradencamera, was actief en kon zowel beeld als geluid opnemen en via de microfoon spreken. De camera werd recht boven de toegangsdeur geplaatst en de eigenaar bestuurde de camera via een smartphone-applicatie. De tweede camera was aangesloten maar niet actief, en keek uit over de oprit die naar de ingang van het gebouw leidt.

Met betrekking tot de kijkhoek van de camera's verklaarde de controller dat de eerste camera, vanwege zijn kenmerken, ook een deel van de nabijgelegen speeltuin kon bekijken, hoewel het niet in haar belang was om dit te doen. Ze verduidelijkte verder dat de videobewaking was geïnstalleerd vanwege incidenten van schade of expliciete bedreigingen en dat ze de beelden wilde gebruiken om klachten in te dienen.

Op 15 juni 2023 heeft de eigenaar (verwerkingsverantwoordelijke ) maatregelen genomen om de eerste camera te vervangen door een vast cameramodel dat alleen op de ingang van haar woning is gericht om de verwerking in overeenstemming te brengen met de AVG.

Beoordeling

In de uitkomst van het onderzoek heeft de GBA eerst onderzocht of de AVG van toepassing was op de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke.

Op grond van artikel 2, lid 2, onder c), van de AVG valt het gebruik van videobewakingssystemen door natuurlijke personen in hun privé-eigendom voor huishoudelijke doeleinden in beginsel buiten de materiële werkingssfeer van de AVG. Voor de toepassing van de vrijstelling geldt echter dat de verwerking de huiselijke sfeer van de verwerkingsverantwoordelijke niet mag overschrijden, dat de beelden niet met derden worden gedeeld en dat er geen sprake is van verwerking van openbare ruimten, gemeenschappelijke ruimten of privé-eigendommen van derden.

De GBA merkte ook op dat de verwerkingsverantwoordelijke in situaties van reëel risico op basis van een gerechtvaardigd belang het door camera's bestreken gebied kan uitbreiden naar gebieden buiten zijn exclusieve domein, mits dit voldoende wordt gemotiveerd en ondersteund. In de onderhavige situatie was de GBA echter van mening dat de verwerkingsverantwoordelijke het bestaan van een dergelijk belang niet had aangetoond.

Zo oordeelde de GBA dat de verwerkingsverantwoordelijke tot 15 juni 2023, toen corrigerende maatregelen werden genomen, persoonsgegevens had verwerkt die niet in overeenstemming waren met de AVG. In het bijzonder was de verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid en gegevensminimalisatie. Daarom heeft de verwerkingsverantwoordelijke artikel 5, lid 1, onder a), van de AVG, artikel 5, lid 1, onder c), van de AVG en artikel 6, lid 1, van de AVG geschonden, aangezien de eerste camera ook een deel van de speelplaats voor het terrein van de verwerkingsverantwoordelijke in beeld bracht.

Rekening houdend met het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke de camera in kwestie heeft vervangen, heeft de GBA alleen een waarschuwing gegeven op grond van artikel 58, lid 2, onder b), AVG.

Bron: Garante per la protezione dei dati personali (Italië) - 9949494 - GDPRhub (Machinevertaling)

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl

Privacy advies en software