PrivacyTeam033 200 30 83

Nu aanmelden voor gratis kennisbijeenkomst DPIA en AI van DPIA.nu i.s.m. PrivacyTeam

AI en gegevensbescherming

Artificial Intelligence (AI) heeft zich snel ontwikkeld en heeft invloed op diverse aspecten van ons dagelijks leven, van zelfrijdende auto's tot gepersonaliseerde aanbevelingen op streamingdiensten. Deze vooruitgang heeft echter ook geleid tot aanzienlijke juridische uitdagingen, vooral met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. In de Europese Unie (EU) wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschouwd als een hoeksteen van gegevensbescherming, maar hoe gaat de AVG om met de opkomst van AI?

De rol van de DPIA en AI

Een van de belangrijkste instrumenten die de AVG biedt om de gegevensbescherming te waarborgen in het tijdperk van AI is een DPIA. Dit is een proces waarmee organisaties de potentiële gevolgen van gegevensverwerking evalueren voor de privacy en de rechten van individuen. Met name bij AI-systemen, die vaak werken op basis van complexe algoritmes en grote hoeveelheden gegevens, is het essentieel om te begrijpen welke gevolgen deze verwerking kan hebben voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

In Europa heeft de European Data Protection Board (EDPB) richtsnoeren opgesteld voor het uitvoeren van een DPIA bij verwerking van persoonsgegevens. Deze richtsnoeren benadrukken het belang van het proactief identificeren en minimaliseren van risico's, evenals het betrekken van alle relevante belanghebbenden bij het proces. 

Wil je meer informatie van specialisten over hoe je gegevensbescherming kunt waarborgen in het AI-tijdperk? PrivacyTeam organiseert in samenwerking met DPIA.nu op 3 oktober een gratis kennisbijeenkomst over dit onderwerp in Amsterdam.

Nu aanmelden

De opkomst van de AI verordening en Impactbeoordeling Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)

Een andere recente ontwikkeling op Europees niveau is de AI-verordening, ook bekend als de AI Act. Deze verordening heeft tot doel een wettelijk kader te bieden voor de ontwikkeling en implementatie van AI-technologieën binnen de EU. Het benadrukt het belang van ethiek en transparantie in AI-systemen en legt regels vast voor verschillende soorten AI-toepassingen.

Bovendien heeft de rijksoverheid het initiatief genomen om een Impactbeoordeling Mensenrechten en Algoritmes op te stellen. Met het Impact Assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes (IAMA) kan een afgewogen discussie gevoerd worden tussen de relevante partijen bij de afweging om wel of niet een algoritmische toepassing te gaan ontwikkelen. En het IAMA helpt om de gekozen ontwikkeling en implementatie vervolgens op een verantwoorde manier te doen. In het IAMA worden verbanden gelegd met relevante regels, instrumenten en toetskaders op het gebied van algoritmen.

AI in de gezondheidszorg; een praktijkvoorbeeld

Een actueel voorbeeld van AI-ontwikkelingen waar privacy aspecten een belangrijke rol spelen is de ontwikkeling van een computermodel op basis van gezichtsherkenning voor diagnose van erfelijke ontwikkelingsstoornissen in het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboud MC). Het ziekenhuis heeft geëxperimenteerd met AI-algoritmen die gezichten analyseren om potentiële genetische aandoeningen te detecteren. Hoewel dit soort technologie veelbelovend is voor medische doeleinden, zijn er ook zorgen over gegevensbescherming en privacy. Het vastleggen en verwerken van gezichtsgegevens moet strikt voldoen aan de AVG vereisten, inclusief de uitvoering van een grondige DPIA om potentiële risico's te beoordelen.

Conclusie

Terwijl AI nieuwe mogelijkheden biedt voor innovatie en vooruitgang, brengt het ook complexe juridische vraagstukken met zich mee, met name op het gebied van gegevensbescherming en privacy. De AVG biedt een belangrijk kader voor het waarborgen van gegevensbescherming in het tijdperk van AI, met instrumenten zoals de DPIA. Bovendien worden nieuwe ontwikkelingen, zoals de AI-verordening en initiatieven voor impactbeoordelingen van mensenrechten en algoritmes, ingezet om ethische en juridische normen te waarborgen. In deze evoluerende context is het van vitaal belang dat de balans wordt gevonden tussen technologische vooruitgang en de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden, zoals die van privacy, kinderrechten en gezondheidszorg.

Wil je meer informatie van specialisten over hoe je gegevensbescherming kunt waarborgen in het AI-tijdperk? PrivacyTeam organiseert in samenwerking met DPIA.nu op 3 oktober een gratis kennisbijeenkomst over dit onderwerp in Amsterdam.

Nu aanmelden

Naar het overzicht