PrivacyTeam033 200 30 83

BSN gebruik in de zorg

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer (en daarmee een gevoelig persoonsgegeven) dat in de eerste plaats bedoeld is voor contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Voor de zorgverlener en zorgverzekeraar is ook bij wet vastgelegd hoe zij het BSN moeten gebruiken. Er zijn een aantal regels die ze hierbij kunnen hanteren.

BSN gebruik in de zorg

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer (en daarmee een gevoelig persoonsgegeven) dat in de eerste plaats bedoeld is voor contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald.

Voor de zorgverlener en zorgverzekeraar is ook bij wet vastgelegd hoe zij het BSN moeten gebruiken. In principe kunnen zij de volgende regels hanteren:

Verplichting

Het is verplicht om het BSN vast te leggen in de administratie. De zorgaanbieder controleert de identiteit voordat het BSN opgeslagen wordt in de administratie.

 Vrijblijvendheid

De zorgverlener is gemachtigd om het BSN te vermelden op een herhaalrecept voor medicatie, om ervoor te zorgen dat de apotheker de medicijnen aan de juiste persoon toewijst.

De zorgverlener is bevoegd om het BSN op een factuur te vermelden, zodat de zorgverzekeraar kan verifiëren dat de facturering betrekking heeft op de behandeling van de betreffende patiënt.

Het ziekenhuis kan het BSN opnemen op de ziekenhuispas, patiëntenkaart of polsbandje bij een operatie, maar dit gebeurt uitsluitend om verwarring of identiteitsverwisselingen binnen het ziekenhuis te voorkomen.

Verbod

  • Een apotheek dient het BSN niet te plaatsen op een medicijndoosje.
  • Een zorgaanbieder mag het BSN niet opnemen in een schriftelijke oproep of afspraak.
  • Een zorgverzekeraar is niet gemachtigd om het BSN op een verzekeringspas te vermelden.

BSN op facturen

Het is niet algemeen verplicht om het BSN te gebruiken in de zorg. Dit heeft verschillende redenen, waarvan de belangrijkste reden is dat het BSN als een gevoelig persoonsgegeven wordt gezien en daarom niet standaard op facturen wordt vermeld. Bovendien zijn er situaties waarin patiënten hun zorgrekeningen niet bij hun zorgverzekeraar indienen omdat ze geen vergoeding kunnen krijgen. In dergelijke gevallen is het strikt genomen niet noodzakelijk om het BSN op de factuur te vermelden als de zorgverlener op de hoogte is van deze situatie.

Bron: BSN gebruik in de zorg | BSN | AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn (avghelpdeskzorg.nl)

Naar het overzicht