PrivacyTeam033 200 30 83

De Europese data-economie en de EU Data Act

Op 27 november 2023 heeft ook de Europese Raad met de EU Data Act ingestemd en daarmee is het slechts een kwestie van tijd voordat deze wetgeving ook van kracht wordt. Het doel van deze wet is het verbeteren van de regels over de toegang tot data, het bevorderen van digitale innovatie en het eerlijker verdelen van de voordelen van de ‘digital revolution’. De EU Data Act vormt daarmee de volgende stap in de Europese Datastrategie en de vrije stroom van data en gegevens binnen de interne markt.

Daarbij zal de Data Act regels omvatten voor belanghebbenden, datahouders- en verkrijgers, overheden en meer.  Concrete aspecten die binnen de Data Act worden behandeld zijn:

  1. Gebruikersautonomie;
  2. Toegang tot gegevens in noodgevallen door de overheid;
  3. Vrijheid van klanten om over te stappen naar een andere Cloud Service Provider, bij wijze van dataportabiliteit;
  4. Verbetering van de interoperabiliteitstandaarden;
  5. Bescherming tegen onrechtmatige contractvoorwaarden.

 

De nadruk van de Data Act ligt dus vooral op het toegang verschaffen en het beheer van data, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste technologieën zoals de blockchain, Smart Contracts en the Internet of Things (IoT). Vooral de toegang tot data bij fabrikanten door gebruikers is hierin interessant, gezien deze veel wegheeft van het bestaande ‘Privacy-by-Design’ beginsel binnen art. 25 AVG. Ook zal in dit kader interessant zijn hoe deze nieuwe wetgeving zich zal verhouden tot de ePrivacy richtlijn en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarmee iedere onderneming en websitehouder ondertussen mee bekend is geworden.

Wij kijken in ieder geval met smart uit naar de verdere ontwikkelingen omtrent de EU Data act en wat dit allemaal tot gevolg heeft!

Zie voor de laatste informatie en wat dit voor u kan betekenen de website: https://www.eu-data-act.com/

Naar het overzicht