PrivacyTeam033 200 30 83

DPIA's op Snappet en Studiemeter

Op 29 mei jl. heeft SIVON gecommuniceerd dat zij in de eerste maanden van 2024 samen met leveranciers en schoolbesturen de DPIA's op Snappet en Studiemeter heeft opgeleverd.

Het schoolbestuur heeft nog wel de taak om de centrale DPIA specifiek te maken en eventuele restrisico’s te accepteren.

Dit kunt u zelf eenvoudig doen met behulp van EasyDPIA. Meer informatie over EasyDPIA

De DPIA op Snappet

Tijdens het DPIA-traject is gebleken dat Snappet een veilig online lesplatform voor rekenen, taal en spelling is. Met de enthousiaste medewerking van onderwijsinstellingen en Snappet is de DPIA uitgevoerd, waarbij inzicht is verkregen in gegevensverwerkingen en bijbehorende risico’s voor betrokkenen. Snappet heeft transparantie geboden en verbeteringen toegezegd om de rol van de onderwijsinstelling als verwerkingsverantwoordelijke te versterken. 

Uit de centrale DPIA blijkt dat Snappet veel aandacht besteedt aan privacy en informatiebeveiliging. Er zijn geen grote informatiebeveiligingsrisico’s geconstateerd, die onmiddellijke actie vereisen. Om Snappet op een veilige manier te gebruiken, moeten zowel onderwijsinstellingen als Snappet nog wel enkele acties uitvoeren. 

Lees meer over de DPIA op Snappet

De DPIA op Studiemeter

Uit het DPIA-traject blijkt dat Studiemeter van Uitgeverij Deviant een veilige leeromgeving biedt voor het aanleren van basisvaardigheden voor taal en rekenen. De samenwerking tussen scholen en het online lesplatform voor het Voortgezet Onderwijs leidde tot een grondige evaluatie van gegevensverwerkingen en bijbehorende risico’s. Uitgeverij Deviant stelde zich proactief en transparant op en heeft verbeteringen toegezegd om de rol van de onderwijsinstelling en verwerkingsverantwoordelijke te versterken. 

De centrale DPIA heeft aangetoond dat Uitgeverij Deviant veel aandacht besteedt aan privacy en informatiebeveiliging bij het aanbieden van Studiemeter aan scholen voor het VO. Er zijn geen grote informatiebeveiligingsrisico’s geconstateerd die onmiddellijke actie vereisen. Om Studiemeter op een veilige manier te gebruiken, dienen zowel scholen als Uitgeverij Deviant nog enkele acties te ondernemen.

Lees meer over de DPIA op Studiemeter 

De DPIA als school specifiek maken. Doe dit eenvoudig met behulp EasyDPIA en/of schakel onze deskundige hulp in.

Meer informatie over EasyDPIA

 

Naar het overzicht