PrivacyTeam033 200 30 83

Gegevensuitwisseling voor scholen en externe partners

Om kinderen en jongeren op scholen goed te ondersteunen, is samenwerking tussen scholen en jeugdhulpprofessionals noodzakelijk. Het delen en uitwisselen van gegevens en informatie tussen deze professionals moet met zorg gebeuren. Hoe pak je dat aan als onderwijs- en jeugdhulpprofessional?

Alles wat een professional in het onderwijs of in de jeugdhulp doet met informatie over een kind of jongere valt onder gegevensverwerking. Dit omvat het bespreken, uitwisselen, registreren, opslaan, doorsturen, mailen en doorvertellen van informatie. Bij het uitwisselen van gegevens tussen onderwijsprofessionals en jeugdhulpprofessionals gaat het om persoonsgegevens van kinderen en jongeren.

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die een persoon identificeerbaar maakt, zoals naam en geboortedatum, maar ook bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, seksuele oriëntatie, gezondheid en religie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet die gegevensuitwisseling en privacy regelt. De AVG, ook wel de privacywet genoemd, bepaalt hoe alle partijen in het jeugdveld moeten omgaan met gevoelige informatie en persoonsgegevens over kinderen en gezinnen. De AVG kent verschillende basisprincipes, die ook wel beginselen en grondslagen worden genoemd.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft enige tijd geleden een handreiking opgesteld voor de uitwisseling van gegevens tussen scholen en partners. Deze handreiking verduidelijkt welke informatie verschillende partijen met elkaar kunnen delen, waarbij privacy niet als een belemmering wordt gezien, maar eerder als een ondersteunend element in de samenwerking met ouders en leerlingen. De handreiking biedt inzicht in de wettelijke achtergronden, praktische tips en informatie over hoe privacy moet worden behandeld en wat wel en niet is toegestaan.

Handreiking downloaden

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig hierbij? Neem gerust contact op met de privacy experts van PrivacyTeam via contact of bel naar 033 – 200 30 83.

Naar het overzicht