PrivacyTeam033 200 30 83

Let op met AI op de werkvloer!

Deze maand heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuw Sectorbeeld Arbeid en Sociale zekerheid gepubliceerd waaruit blijkt dat AI ook steeds vaker wordt toegepast door werkgevers binnen de bedrijfsvoering.

AI wordt in dat kader binnen bedrijven veelal gebruikt om bestaande werkprocessen te verbeteren en de productie te verhogen. De AP gebruikt in het Sectorbeeld een voorbeeld inzake een AI-toepassing die wordt gebruikt voor het werven en selectie van potentiële nieuwe medewerkers. Een versnelde screening van kandidaten is immers een gemakkelijke wijze om het bestaande werkproces binnen HR te verbeteren, maar dit is zeker niet zonder risico’s. Net zoals mensen hebben AI-systemen ook een bepaalde vooringenomenheid. Een AI-systeem kan daartoe, onbewust van de werkgever of de HR-medewerker, potentiële werknemers discrimineren of profileren. Het grote nadeel van AI-systemen is daarbij dat AI-systemen dit veelal niet op een transparante wijze kenbaar maken.

Voor werkgevers die hier toch gebruik van willen maken is aan te raden om in ieder geval de sollicitanten goed te informeren over het gebruik van AI in de sollicitatieprocedure, alvorens hun gegevens worden verwerkt door de AI. Houdt in dat kader ook artikel 22 AVG in de gaten inzake het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Daarnaast is het van belang dat u in geval moet overwegen of uw ondernemingsraad om instemming moet worden gevraagd en dat u een DPIA uitvoert op dit proces.

Vergeet niet dat er in het kader van AI-systemen ook een nieuwe AI-verordening is aangenomen en dat er daarnaast ook wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn. Uit de AI-verordening volgt dat AI-systemen die betrekking hebben op de werving en selectie van sollicitanten als een hoog-risico worden aangemerkt. Controleer dus of u voldoet aan de voorwaarden. Ook als u van plan bent om meer van uw HR-praktijken uit te besteden aan AI, kan het geen kwaad om nader onderzoek hiernaar te doen.

Indien u verder nog vragen heeft naar de toepassing van AI op de werkvloer, of als u hulp nodig heeft met de DPIA die u naar aanleiding van de AI-implementatie moet uitvoeren, neem dan vooral contact met ons op. Wij kijken vervolgens samen met u naar de mogelijkheden! 

Download het Sectorbeeld

Naar het overzicht