PrivacyTeam033 200 30 83

Pakketpunten mogen QR-codes op ID en paspoort niet scannen

Pakketpunten mogen de QR-codes op de nieuwe identiteitskaarten en paspoorten niet scannen omdat in dat geval ook het BSN wordt verwerkt. Rijbewijzen mogen wel gescand worden.

Op de achterkant van Nederlands identiteitskaarten en paspoorten die na 2 augustus 2021 zijn uitgegeven, staat een QR-code. Deze QR-code bevat het burgerservicenummer (BSN).  Wanneer de QR-code wordt gescand, kan het BSN- nummer worden afgelezen.

Het BSN-nummer behoort echter tot de ‘gevoelige’ persoonsgegevens volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, en gevoelige persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden.

Het begrip ‘verwerking van persoonsgegevens’ is zeer omvattend, en betreft bijna iedere denkbare activiteit met persoonsgegevens zoals het ‘verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens’, aldus de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het scannen van de QR-code (die een BSN bevat) brengt dus een verwerking van het BSN met zich mee, en er moet altijd een wettelijke grondslag zijn voor de verwerking van BSN. Organisaties (zoals de zorgaanbieders, onderwijsinstellingen of werkgevers) mogen dit nummer alleen verwerken als de wet dit toestaat en uitsluitend voor de in de wet omschreven doeleinden.

Het ophalen van pakketjes bij een DHL- of Post NL-punt behoort volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet tot de situaties wanneer het verwerken van BSN gerechtvaardigd is.

Op recente rijbewijzen staat overigens ook een QR-code, maar deze code bevat geen BSN. Daarom mogen (de QR-codes op de) rijbewijzen wel verwerkt worden, verklaart de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op de nieuwe identiteitsdocumenten is het zichtbare BSN verplaatst naar de achterzijde van de identiteitskaart en de houderpagina van het paspoort, om het kopieren of fotograferen van de voorzijde van het document veiliger te maken, zonder dat criminelen de gevoelige informatie kunnen misbruiken voor identiteitsfraude. Het BSN is daarnaast verwijderd uit de machinaal leesbare strook. Omdat steeds meer instanties een identiteitsbewijs via deze strook scannen, is de kans dat het BSN zonder medeweten van de burger wordt uitgelezen kleiner geworden.

Bron: https://www.nu.nl/tweakers/6312678/pakketpunten-mogen-qr-code-op-id-kaart-en-paspoort-niet-scannen.html

 

Naar het overzicht