PrivacyTeam033 200 30 83

Privacy in uw jaarverslag, zo gemakkelijk kan het zijn

De AP heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over hoe u eenvoudig binnen het jaarverslag een paragraaf over privacy kan opnemen. Hierdoor is het mogelijk voor u om structureel en periodiek ontwikkelingen te delen, over hoe u als onderneming privacy heeft ingebed binnen de bedrijfsvoering. Transparantie staat in dat kader centraal.

De AP geeft de volgende 5 elementen die u kunnen helpen bij het schrijven van de paragraaf:

Visie en ethiek.

Beschrijf uw fundamentele waarden en visie omtrent privacy en privacywetgeving.

Ontwikkelingen binnen en buiten uw bedrijf.

Elk jaar zullen er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy waar u mee te maken heeft. In deze periode zal er tevens interne voortgang hebben plaatsgevonden waardoor u de naleving van de AVG verder onder controle heeft. In hoeverre hebben deze ontwikkelingen invloed op uw verwerkingen en de rechten van betrokkenen?

Terugkijkend

Wat is het volwassenheidsniveau van uw bedrijf? Beschrijf dit en de status van privacy en de bescherming van persoonsgegevens binnen uw onderneming.

Vooruitkijkend

Welke stappen worden er op korte termijn gezet om het volwassenheidsniveau te verhogen en de privacy verder te waarborgen binnen uw onderneming?

Risico’s en bedreigingen

Wat zijn de risico’s en bedreigingen binnen uw bedrijf en hoe gaat u hiermee om?

In de handreiking worden er voorbeelden gegeven.

Maakt u al gebruik van de privacy paragraaf binnen uw jaarverslag, maar heeft u hier vragen over? Contacteer ons dan vooral en dan kijken wij naar de mogelijkheden om uw ontwikkelingen op het gebied van privacy op een transparante wijze kenbaar te maken!

Naar het overzicht