PrivacyTeam033 200 30 83

Sectorbeeld Onderwijs 2021–2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in haar rapport ‘Sectorbeeld Onderwijs’ weer de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die in het onderwijs spelen op privacygebied.

Uit dit sectorbeeld komt naar voren dat maatschappelijke uitdagingen ook privacyuitdagingen geven voor de onderwijssector, dat algoritmes & artificiële intelligentie (AI) nu vragen om nader beleid en een gesprek over de wenselijkheid ervan, dat er weinig grip is op software binnen onderwijsinstellingen en dat er nog veel onduidelijkheid is over het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsinstellingen moeten zorgvuldig omgaan met de aan hun zorg toevertrouwde persoonsgegevens van leerlingen/studenten, ouders en medewerkers. Dit maakt de bescherming van persoonsgegevens in de onderwijssector essentieel.

De AP vindt het daarom positief dat de onderwijssector zich de afgelopen jaren sterk heeft ingezet om de naleving van de privacywetgeving te verhogen met zelfregulering. Daarnaast wordt de toenemende samenwerking in de sector middels SIVON-Kennisnet en Surf positief beoordeeld.  Over het algemeen is de onderwijssector dan ook van goede wil om te voldoen aan de privacywetgeving. Dat neemt echter niet weg dat de AP ziet dat er nog steeds verbeteringen nodig zijn om de basis op orde te krijgen.

Daarnaast schetst de AP een goed beeld van hoe de sector naar haar eigen compliance kijkt. Hierbij valt op dat de sector bij steeds meer leveranciers gezamenlijke/centrale DPIA’s uitvoert. Deze generieke DPIA’s helpen onderwijsinstellingen om zelf de juiste afwegingen te maken en de DPIA uit te werken voor hun organisatie. Deze samenwerking komt de kwaliteit van de DPIA’s in alle subsectoren ten goede.

Dit sluit goed aan bij de ontwikkeling dat steeds meer centrale DPIA’s (ook die van SIVON) worden opgenomen in ons softwarepakket ‘EasyDPIA’.

Download hier het Sectorbeeld Onderwijs

Naar het overzicht