PrivacyTeam033 200 30 83

Professionals verdeeld over opkomst van Kunstmatige Intelligentie op de Werkplek

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna alle professionals opgewonden zijn om AI te omarmen, maar tegelijkertijd geeft de helft van hen toe dat ze er meer over moeten weten.

Sommige professionals zijn al begonnen met het integreren van AI in hun dagelijkse werkzaamheden. Momenteel maakt bijna de helft van de wereldwijde professionals gebruik van AI in hun beroep, terwijl een derde experimenteert met generatieve AI-tools zoals ChatGPT. Ook het aantal vacatures waarin gesproken wordt over GTP of ChatGTP is gigantisch toegenomen.

AI wordt beschouwd als een middel om nieuwe kansen te creëren voor een betere balans tussen werk en privé, evenals voor vaardighedenverbetering, en dit is niet beperkt tot technische professionals.

Velen denken dat AI meer vrije tijd zal opleveren, die ze willen gebruiken om hun werk-privébalans te verbeteren en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Recente gegevens van LinkedIn tonen aan dat ruim één op de acht van de Amerikaanse LinkedIn-leden werkzaam is in functies waar generatieve AI kan worden ingezet om minstens een kwart van repetitieve taken te automatiseren en de productiviteit te verhogen.

Ondanks de enthousiaste houding jegens AI zijn velen ook bezorgd. Meer dan een derde van de respondenten maakt zich zorgen over het achterblijven op het gebied van AI op het werk. Nog opvallender is dat meer dan de helft aangeeft niet te weten hoe ze AI op de werkplek moeten gebruiken.

Bijna de helft van de professionals wereldwijd maakt zich zorgen dat ze meer zouden moeten weten over AI dan ze momenteel doen, en een groot deel voelt zich overweldigd door de verwachte veranderingen die AI in de toekomst met zich mee zal brengen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat professionals verwachten dat probleemoplossing, strategisch denken en tijdmanagement belangrijkere vaardigheden zullen worden naarmate AI-hulpmiddelen breder worden ingezet op de werkplek.

Bijblijven in de AI-revolutie

De opkomst van Kunstmatige Intelligentie (AI) heeft wereldwijd een diepgaande invloed op de arbeidsmarkt, en Nederland vormt hierop geen uitzondering. Werkgevers en werknemers in Nederland staan voor de uitdaging om in deze snel evoluerende technologische omgeving te blijven floreren. Werkgevers en werknemers zullen zich meer dan ooit moeten inspannen om bij te blijven in het huidige technologische landschap. Voorbeelden van belangrijke stappen om te zetten zijn:

Voor Werkgevers:

  1. Investeer in AI-Opleidingen en -Training: Werkgevers moeten investeren in opleidingsprogramma's en trainingen om hun personeel bekend te maken met AI-technologieën en hen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om met deze technologieën te werken. Het is essentieel om werknemers de kans te geven zich aan te passen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt.
  2. Identificeer AI-Toepassingen in Uw Bedrijf: Werkgevers moeten de mogelijkheden van AI identificeren in hun specifieke bedrijfstak en bedrijfsprocessen. AI kan worden gebruikt voor gegevensanalyse, automatisering van repetitieve taken en het verbeteren van klantenservice, en dit kan de efficiëntie en concurrentiepositie van een bedrijf aanzienlijk verbeteren.
  3. Bevorder Een Cultuur van Innovatie: Werkgevers moeten een cultuur van innovatie aanmoedigen waarin werknemers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën en oplossingen voor te stellen. Het integreren van AI in bedrijfsprocessen vereist creativiteit en openheid voor verandering.

Voor Werknemers:

  1. Leer Over AI: Werknemers moeten proactief zijn in het verwerven van basiskennis over AI en de impact ervan op hun branche. Er zijn online cursussen en bronnen beschikbaar om te helpen begrijpen hoe AI werkt en hoe het kan worden toegepast.
  2. Ontwikkel Vaardigheden: Het ontwikkelen van technische en analytische vaardigheden is van cruciaal belang. Werknemers moeten bereid zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren, zoals data-analyse, programmeren en samenwerken met AI-systemen.
  3. Wees Flexibel en Adapteer: De arbeidsmarkt verandert snel, en werknemers moeten bereid zijn om zich aan te passen aan nieuwe technologieën en werkwijzen. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn cruciaal om relevant te blijven.
  4. Blijf Communiceren: Werknemers moeten open communiceren met hun werkgevers over hun bereidheid om met AI te werken en welke ondersteuning ze nodig hebben, zoals opleidingen. Een open dialoog kan helpen om de overgang naar AI-vriendelijke werkplekken soepeler te maken.

De opkomst van AI biedt zowel uitdagingen als kansen voor Nederlandse werkgevers en werknemers. Door proactief te zijn, zich aan te passen en te investeren in educatie en ontwikkeling, kunnen ze samen de vruchten plukken van deze technologische revolutie en concurrentievoordelen behalen in een steeds veranderende arbeidsmarkt.

Bron: Blue Field Agency

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl

Privacy advies en software