PrivacyTeam033 200 30 83

Gezichtsherkenningstechnologie Resolutie passend gebruik van persoonsgegevens

Gezichtsherkenning is een proces waarbij softwaretools een digitale afbeelding van het gezicht van het individu analyseren, de onderscheidende kenmerken in een biometrisch sjabloon omzetten en dat sjabloon met een of meer vooraf gemaakte biometrische sjablonen vergelijken. Dit kan worden gedaan voor verificatie- of identificatie doeleinden.

De beginselen en verwachtingen voor het passend gebruik van persoonsgegevens bij gezichtsherkenningstechnologie zijn:

1. WETTELIJKE BASIS: Organisaties die gezichtsherkenning gebruiken moeten een duidelijke wettelijke
basis hebben voor het verzamelen en gebruiken van biometrische gegevens.

2. REDELIJKHEID, NOODZAAK EN PROPORTIONALITEIT: organisaties moeten
de redelijkheid, noodzakelijkheid en evenredigheid van hun gebruik van gezichtsherkenning vaststellen en kunnen aantonen.

3. BESCHERMING VAN DE MENSENRECHTEN: Organisaties moeten met name de onwettige of willekeurige inmenging in de persoonlijke levenssfeer en andere mensenrechten beoordelen en dit voorkomen.

4. TRANSPARANTIE: het gebruik van gezichtsherkenning moet transparant zijn voor de betrokken personen en groepen.

5. VERANTWOORDELIJKHEID: het gebruik van gezichtsherkenning moet duidelijke en effectieve verantwoordingsmechanismen omvatten.

6. BEGINSELEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING: Bij het gebruik van gezichtsherkenning moeten alle gegevensbeschermingsbeginselen, met inbegrip van die waarnaar hierboven wordt verwezen, worden gerespecteerd.

Download hier de volledige (Engelse) tekst van de resolutie

 

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software