PrivacyTeam033 200 30 83

Tips & tricks voor het inschrijfformulier

Tips & tricks voor het inschrijfformulier

Met de start van de lente, nemen ook de inschrijvingen binnen het onderwijs weer een vlucht. Welke gegevens horen thuis op het op het inschrijfformulier? Wat zijn hierbij de aandachtspunten?

Aan de hand van de privacy basisprincipes nemen we u mee naar concrete tips om een verantwoord aanmeld- en inschrijfformulier aan te kunnen bieden aan de ouders/verzorgers van uw nieuwe leerlingen!

Noodzaak en doel

Een onderwijsinstelling mag alle persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om een leerling in te schrijven. Dit geldt onder de voorwaarde dat de verwerkte persoonsgegevens gerelateerd zijn aan de verwerkingsdoelen van de onderwijsinstelling.

Dataminimalisatie

Daarnaast gaat de AVG uit van dataminimalisatie: er mogen niet méér persoonsgegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk voor het doel (het doel is hier: de inschrijving van een leerling op een school voor het volgen van primair onderwijs).

Proportionaliteit en subsidiariteit

Wanneer de verwerking ook op een andere wijze kan plaatsvinden - waarbij minder persoonsgegevens worden verwerkt - dan zal deze andere wijze moeten worden aangewend. Zo hoeven bijvoorbeeld reeds verkregen persoonsgegevens niet nogmaals te worden opgevraagd.

Hoe pak je dit nu praktisch aan?

We hebben 8 tips op een rijtje gezet:

1.      Noodzaak en doel
2.      Aanmeldproces of inschrijvingsproces?
3.      Dataminimalisatie
4.      Geheime gegevens
5.      Juistheid
6.      Privacy toelichting
7.      Toestemming beeldmateriaal
8.      CBS Calculator

Tot slot

Hebt u vragen? Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Ook zullen wij binnenkort in de rubriek “Onderwijs: tips & tricks” nader ingaan op het opvragen van het BSN-nummer.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen?
Bel ons op 033- 200 30 83 of stuur een mail naar post@privacyteam.nl.

Privacy advies en software