Wat is de rol van betrokkenen bij een DPIA?

Het gaat er hierbij niet om ‘even de betrokkenen hun mening te vragen’. Het gaat er wel om dat de verwerkingsverantwoordelijke rekening houdt met het commentaar van betrokkenen over de voorgenomen verwerkingen. De zienswijze van betrokkenen kan bijvoorbeeld worden verkregen via een raadpleging van de OR of personeelsvertegenwoordiging, een representatieve enquête, het voorleggen van vragen aan klantenpanels of via een ander geschikt instrument. De verwerkingsverantwoordelijke moet bij zijn besluitvorming rekening houden met de uitkomsten, en eventuele afwijkingen beargumenteren en documenteren.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke ervoor kiest niet de mening van betrokkenen te vragen, dient hij dit in het DPIA-rapport te beargumenteren.

Ten slotte is het goed om te weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens in het boetebesluit apart rekening houdt met het overtreden van deze regel. De basisboete voor het ten onrechte niet raadplegen van betrokkenen bij een DPIA is € 100.000,-.

Meer weten over DPIA's?

Bestel hier het Handboek DPIA's voor niet-juristen

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?