Handboek DPIA’s: ‘Theorie en praktijk over DPIA’s voor niet-juristen’

 

Wat heb ik eraan?

Het boek bevat concrete tips en templates voor het uitvoeren van DPIA’s die voldoen aan de eisen van de AVG en de AP. Het is daarom onmisbaar bij het bepalen of u een DPIA moet uitvoeren en als naslagwerk bij het uitvoeren daarvan. Onmisbaar op ieders bureau! Veel bedrijven en instellingen voeren nog geen DPIA uit en realiseren zich vaak niet dat dit de basis is voor de verwerking van persoonsgegevens. Er bestaat zelfs een verplichting om DPIA’s uit te voeren wanneer de AVG dit voorschrijft (klik hier voor de lijst). De ‘standaard’ boete op overtreding hiervan is door de AP bepaald op € 310.000,-.

Waarom dit boek?

Dit boek is geschreven om een kader te bieden om op een juiste manier om te gaan met DPIA’s. Men hoort veel over DPIA’s, maar wat het werkelijk is en hoe deze goed uit te voeren is nog vaak een zoektocht. Dit boek helpt u om structuur aan te brengen in het woud van privacyregels over de DPIA, zodat u op een zo efficiënt mogelijke manier voldoet aan de in de AVG gestelde eisen. Het geeft een duidelijke uitleg van privacywetten en -regels, bevat een beschrijving van diverse modellen en bevat praktijkervaringen.

Waar gaat dit boek over?

Dit boek behandelt de theorie en de praktijk over DPIA’s. In het deel ‘theorie’ wordt ingegaan op de achtergrond van de wettelijke bepalingen van de DPIA en worden de diverse guidelines inzichtelijk gemaakt die u bij het uitvoeren van een DPIA moet toepassen. Het wordt duidelijk of u een DPIA moet uitvoeren. In het praktijkdeel wordt ingegaan op de praktische toepassing van de DPIA en hoe deze uit te voeren. Wie moet er bij betrokken worden, is er een handig model vast te stellen of een DPIA wel of niet moet worden uitgevoerd? Hoe documenteert u de uitkomst van een DPIA zodat u voldoet aan uw verantwoordingsplicht?

Voor wie hebben de auteurs dit boek geschreven?

Sander van de Molen en Francis Joung zijn beiden jurist en hebben jarenlange compliance en privacy ervaring bij grote, middelgrote en kleinere bedrijven en instellingen. Ook hebben zij ervaring met het uitvoeren van DPIA’s. Zij hebben het boek geschreven voor iedereen die op professioneel vlak bij verwerking van persoonsgegevens betrokken is. Dit kan de HR-medewerker zijn, het OR-lid, de manager, de bedrijfsjurist, de functionaris voor gegevensbescherming, de leidinggevende, de bestuurder en iedereen die verder met DPIA’s in aanraking kan komen.

Wanneer komt het boek uit?

Het boek is gepland in de eerste helft van 2020.

Hoe kan ik het boek kopen?

Vul het contact formulier in en wij informeren u zodra het boek beschikbaar komt.

Ook iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?