PrivacyTeam033 200 30 83

Normenkader IBP FO

Voldoet u al aan deze verplichting?
Laat een IBP Scan uitvoeren en weet het direct!
Breng de basis op orde met een concreet plan.

Contact

Normenkader IBP FO - breng eerst de basis op orde

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs

Veel schoolbesturen zijn bezig met het organiseren van privacy en informatiebeveiliging binnen hun organisaties. Maar wat is goed of veilig genoeg? Hoe weet je dat je niets vergeet? En hoe kun je het aanpakken? In het normenkader IBP FO worden deze vragen voor het volledige funderend onderwijs eenduidig en passend beantwoord. In het normenkader staan voorbeeldmaatregelen: voorgestelde activiteiten en toepassingen waarmee je als schoolbestuur aan het minimumniveau van de norm kunt voldoen. Op dit moment is het normenkader nog niet juridisch geborgd. Naar verwachting is dit in 2027 wel het geval. Dan moet je aan alle normen voldoen. Het schoolbestuur draagt voor alle zaken in het normenkader de eindverantwoordelijkheid.

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs

Wat houdt de IBP Scan in?

Weet u niet zeker of u aan al het verplichte Normenkader IBP FO voldoet? De experts van PrivacyTeam bieden een beproefd programma aan om samen met de IBP verantwoordelijke(n) snel inzichtelijk te maken wat er al geregeld is en wat niet. Ontvang een concreet plan met de maatregelen die u de komende jaren stap voor stap kunt doorvoeren.

Tip! De uitkomsten en dashboards kunt u ook goed gebruiken voor het jaarverslag 2023-2024.

Wat houdt de IBP Scan in?

EasyPrivacy voor het onderwijs

EasyPrivacy® voor het onderwijs is de intuitieve software oplossing om aantoonbaar aan de IBP normen te voldoen. EasyPrivacy® bevat het Normenkader IBP FO en zal worden aangepast zodra er normen wijzigen of worden toegevoegd (bijv. de privacy normen eind 2023). EasyPrivacy® wordt gebruikt voor de IBP Scan. Door aan te geven of aan een norm wordt voldaan (en evt. ook de mate waarin) ontstaat een dashboard waaruit de huidige status valt af te lezen en ook wat er nog moet gebeuren. Dit dient als basis voor het meerjaren actieplan. Maar we starten in natuurlijk eerst met het op orde brengen van de basis.

Meer informatie en proeflicentie aanvragen


De basis op orde

Voor wie aan de slag wil met het normenkader is een ‘Voorlopige starttabel’ ontwikkeld. De tabel helpt je met het aanbrengen van prioriteiten. Je kunt beginnen met ‘de basis op orde’. Als je dat goed in kaart hebt en de juiste acties in gang hebt gezet, kun je aan de slag met het wegnemen van de hoge en later de mediumrisico’s. In de laatste fase is het dan tijd om de puntjes op die i te zetten. De grote hoeveelheid normen is zo een stuk hanteerbaarder.

De basis op orde

Nu starten

Start nu met de IBP Scan. Onze deskundige medewerkers zorgen binnen twee dagen voor een inzichtelijke rapportage en helpen u snel om de basis in orde te krijgen (én met een plan om de hoge en medium risico's weg te nemen). Neem contact op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Contact

Tip! De IBP Scan is ook zeer geschikt voor kleine besturen en eenpitters. Vraag naar onze speciale prijs.

Nu starten

Ik ben geïnteresseerd in het uitvoeren van een IBP Scan. Neem contact met mij op.

drie plus vier =

* Deze velden zijn verplicht.