PrivacyTeam033 200 30 83

Nieuws

Goedkeuring ontwerpbesluit en DPIA algoritmische verwerking van camerabeelden

Goedkeuring ontwerpbesluit en DPIA algoritmische verwerking van camerabeelden

Geschreven op

De Franse gegevensbeschermingsautoriteit keurde een ontwerpbesluit en een DPIA goed die door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden uitgevoerd. Het ontwerp van decreet schetste plannen voor de ontwikkeling en implementatie van een systeem van algoritmische verwerking van beelden verzameld... Lees meer »

Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs

Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs

Geschreven op

Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs brengt relevante en actuele dreigingen in kaart. Om actuele cyberdreigingen voor scholen het hoofd te bieden, is het belangrijk om een digitaal veilige omgeving voor alle leerlingen te realiseren en de dreigingen en risico’s te adresseren. Met de publicatie Dreigingsbeeld... Lees meer »

Waarom een bedrijfsbeleid voor generatieve AI essentieel is

Waarom een bedrijfsbeleid voor generatieve AI essentieel is

Geschreven op

In een wereld waarin technologische vooruitgang in een rap tempo plaatsvindt, heeft de opkomst van generatieve AI-tools zoals ChatGPT, Bing AI en recentelijk Google Bard de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Eenmaal geïntroduceerd als een chatbot voor persoonlijk gebruik, hebben... Lees meer »

Privacyrisico’s uit DPIA van 2021 Google Workspace for Education voldoende opgelost

Privacyrisico’s uit DPIA van 2021 Google Workspace for Education voldoende opgelost

Geschreven op

In januari 2023 hebben SIVON, SURF en een team van externe (privacy-)experts en juristen de door Google genomen maatregelen n.a.v. de DPIA uit 2021 grondig onderzocht en beoordeeld. De uitkomsten van deze tussentijdse analyse zijn in februari 2023 met Google gedeeld. Daaropvolgend hebben gesprekken plaatsgevonden... Lees meer »

AI en gegevensbescherming

AI en gegevensbescherming

Geschreven op

Artificial Intelligence (AI) heeft zich snel ontwikkeld en heeft invloed op diverse aspecten van ons dagelijks leven, van zelfrijdende auto's tot gepersonaliseerde aanbevelingen op streamingdiensten. Deze vooruitgang heeft echter ook geleid tot aanzienlijke juridische uitdagingen, vooral met betrekking... Lees meer »

GBA verbiedt overdracht van fiscale gegevens naar de VS

GBA verbiedt overdracht van fiscale gegevens naar de VS

Geschreven op

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een verbod uitgevaardigd op de overdracht van fiscale gegevens van Amerikaanse burgers die in België wonen naar de VS. Volgens het GBA had de Belgische belastingdienst een DPIA moeten uitvoeren en is de FATCA-overeenkomst, die in dergelijke doorgiften... Lees meer »

Normenkader ISO 27002:2022 beschikbaar in EasyPrivacy®

Normenkader ISO 27002:2022 beschikbaar in EasyPrivacy®

Geschreven op

Naast onze eigen privacy normenkaders voor zorg, onderwijs en bedrijven is nu ook de nieuwe norm ISO/IEC 27002:2022 beschikbaar in EasyPrivacy®. Deze norm betreft informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy en geeft beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. Deze kan gekozen... Lees meer »

Wat is de rol van de FG bij de uitleg van open normen?

Wat is de rol van de FG bij de uitleg van open normen?

Geschreven op

De FG kan een belangrijke rol spelen bij de vertaling van open normen naar de praktijk. Daarvoor moet de FG wel op tijd en naar behoren betrokken worden. Dat staat ook in de wet. Praktijkvoorbeeld Een gemeente schaft beveiligingscamera’s aan voor in het stadhuis. De gemeente is daarmee verwerkingsverantwoordelijke.... Lees meer »

Goed nieuws!

Goed nieuws!

Geschreven op

EasyDPIA®️, de software om zelf eenvoudig DPIA's uit te voeren, is vanaf nu beschikbaar. Krijg snel zekerheid of u veilig met de gegevensverwerking kunt starten. Begin eerst met een Pre-DPIA en krijg direct input voor uw register van verwerkingsactiviteiten. Bepaal eenvoudig de noodzaak om een volledige... Lees meer »

Diploma-uitreiking via een livestream. Kan dat zomaar?

Diploma-uitreiking via een livestream. Kan dat zomaar?

Geschreven op

Een diploma-uitreiking is een belangrijk moment in een mensenleven. Het is een feestelijke gebeurtenis waarbij gezamenlijk een periode wordt afgesloten. De geslaagden worden in het zonnetje gezet en de 'inner circle' wordt uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Ook zullen leerkrachten, mentoren, de... Lees meer »